GB terugblik 2022

In deze GB terugblik zetten we het politieke jaar 2022 op een rij. Wat raakt Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze? Een overzicht om snel doorheen te lezen of wat uitgebreider door ook alle linkjes mee te pakken.

GB neemt als enige écht lokale partij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In januari presenteren we onze kandidatenlijst. Vanaf februari voeren we campagne in de dorpen en spreken met inwoners over het GB Verkiezingsprogramma. Vanaf maart promoten we ons Dorpscafé in Doelum voor inwoners met live muziek, kunst en een pubquiz. Huis-aan-huis bezorgen we het magazine #SamenSterk; het eerste exemplaar is overhandigd aan de (dan) net 18 jarige Florine. GB gaat vol vertrouwen de verkiezingen in. We willen de  grootste partij worden onder het motto: waar je woont moet het goed zijn.

GB is de grote winnaar en gaat formeren
Op 16 maart spreekt lijsttrekker Daniëlle van Bentem in het gemeentehuis deze woorden: “We schrijven geschiedenis vanavond! Nog nooit in de historie van Renkum is een lokale partij de grootste geworden bij de verkiezingen. En we hebben het gewoon gedaan!” Een op de drie stemmers gaat voor GB, die daarmee recht heeft op 8 van de 23 zetels in de gemeenteraad. GB stelt informateur Eppie Klein aan en alle partijen bespreken met elkaar de verkiezingsuitslag in de raadszaal. Eind maart is de informatiefase afgerond en starten GroenLinks, PvdA en GB gesprekken om een nieuw college te formeren. Daarbij wordt aan de héle raad input gevraagd.

Renkum in Bloei
Begin mei wordt duidelijk dat de formatie is afgerond en een nieuw college gaat aan de slag met het collegeakkoord Renkum in bloei dat op 18 mei aan inwoners is gepresenteerd. Vanuit GB wordt Daniëlle van Bentem wethouder met onder andere cultuur, ruimtelijke ontwikkeling en economie in haar portefeuille. Ze gaat meteen aan de slag met de cultuurvisie en geeft letterlijk ruimte aan lokale kunstenaars.

GB: 40 jaar realisme voor inwoners
Begin maart wordt de 40ste verjaardag gevierd van ‘GemeenteBelangen, politieke partij van realisten’. De overwinningszege op 16 maart wordt als ‘het mooiste cadeau van inwoners’ bestempeld. In 2022 gebeurt van alles in Team GB. In mei neemt Frank Huizinga als raadslid de plek over van wethouder Daniëlle. In de ALV van juli nemen we afscheid van haar 8-jarige fractievoorzitterschap én wordt het nieuwe GB bestuur benoemd. In juli wordt fractievoorzitter Mireille Jansen benoemd. In de zomer stappen John Bartels en Yvonne Litjens uit onze fractie; beiden nemen hun GB zetel mee en gaan als zelfstandig raadslid verder. Onze bestuursvoorzitter schrijft hierover de column ‘Waan van de dag’. Raadslid Paul Janssen pakt een aantal maanden rust als in juni blijkt dat hij ernstig ziek is. In december komt Sinterklaas langs in ons fractieoverleg; de wijze man is blij dat GB goed op de financiën blijft letten.

Waar je woont, moet het goed zijn
Onze fractie roept in januari samen met ondernemersverenigingen –tijdens de Corona lockdown- in een brandbief het college op, creatieve kansen voor lokale ondernemers mogelijk te maken. Dat GB initiatief  wordt raadsbreed gesteund. Onze fractie staat echter alleen met ‘Nee, géén bouw in het buitengebied’ tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie.  In februari betrekt GB alle inwoners met het initiatief ‘Idee voor Renkum’. Dit resulteert in een Ideeënboek dat wordt overhandigd aan de burgemeester en waar de fractie mee aan de slag gaat. Ook tijdens de formatie in april gaat de fractie ‘gewoon’ door met het raadswerk in de dorpen en de regio. De spoortunnel in Wolfheze komt steeds dichterbij: het noodzakelijke bestemmingsplan krijgt brede steun. Omdat de energiecrisis niet aléén inwoners met een laag inkomen raakt, pleit GB in september voor een toeslag voor een bredere groep en juist ook voor (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties. De verouderde hondenbelasting verdwijnt door het initiatief van GB, gesteund door een aantal andere partijen. GB initieert ook succesvol een motie om budget beschikbaar te krijgen voor integratie en inburgering van ‘nieuwe Nederlanders’ waarbij onze inwoners een belangrijke rol spelen. In november stemt GB in met de begroting; aandachtspunten zijn de evaluatie van de regeling Bijzondere Bijstand en de oprichting van het Lokale Steunfonds Ondernemers.  Een transparante en realistische begroting blijft voor GB cruciaal, ook om zelfstandigheid van Renkum te borgen.

Tot ziens in 2023!
Het is een turbulent jaar geweest. Één punt blijft echter sterk overeind: GB is bij de verkiezingen de grootste partij geworden. GB zit nu met 6 raadszetels stevig in de raad. Samen met GroenLinks en PvdA vormen we een solide college. ‘Onze’ wethouder Daniëlle is er nu voor de hele raad, voor álle inwoners. Fractievoorzitter Mireille en wethouder Daniëlle blikken in december persoonlijk terug op 2022 én vooruit op 2023.

Onze fractie hoopt jullie in 2023 weer veel te ontmoeten en te spreken. Tot ziens bij de Nieuwjaarsontmoeting op dinsdag 10 januari én bij het GB Dorpscafé op vrijdag 10 februari waarin het Ideeënboek van inwoners wordt besproken!