column: ‘Waan van de dag’

Een bizarre week

Soms word je geleefd door de waan van de dag. Niet dat je dat wil, maar een gebeurtenis dwingt je om in actie te komen. Liever steek je je tijd en aandacht in zaken die er echt toe doen, maar voor je het weet bevind je je in een dwingende stroom van activiteiten die de normale gang van zaken óverneemt. En vaak blijft het dan niet bij een dag…

Ik schets de situatie vanaf maandag 29 augustus, toen Yvonne Litjens, raadslid van GemeenteBelangen, haar vertrek aankondigde op een manier die het gehele bestuur en de gehele fractie schokte. Ongeloof en verontwaardiging: hoe kan een misverstand tussen twee mensen, want dat is wat het is, uitlopen op imagobeschadiging van een partij en alle individuen die daar onderdeel van zijn? Als bestuursvoorzitter vraag je je oprecht af wat we nog meer hadden kunnen en moeten doen om te voorkomen dat onwaarheden en beschuldigingen door een partijgenoot, zonder enige vorm van overleg, op deze manier publiekelijk worden gebracht.

Het bestuur van GemeenteBelangen bestaat uit vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om de vereniging zo goed mogelijk te besturen. Dat doen we voor een fractie van integere raadsleden, die hun raadswerk uiterst serieus nemen en dit doen om onze gemeente nog mooier te maken. We hebben gewoon hele goede mensen van verschillende pluimage. Juist daarin ligt de kracht van GemeenteBelangen, de partij van lokale trots. En geen enkele inwoner heeft iets aan intern gekissebis in een partij, daarvoor zijn onze raadsleden niet gekozen.

Ik persoonlijk, maar zeker ook mijn mede bestuursleden, zijn ontdaan door deze situatie. Het heeft ons diep geraakt. Hetzelfde geldt voor de fractie, ook bij hen is deze situatie hard aangekomen. We vinden namelijk allemaal oprecht dat we zuiver hebben gehandeld.

Toch is het zomerreces maandag weer voorbij en beginnen we aan een nieuw politiek seizoen. Met zes raadsleden weliswaar, maar nog steeds de grootste. De neuzen staan dezelfde richting op en we gaan met volle kracht vooruit!

Marie-Antoinette van der Kracht
Bestuursvoorzitter GemeenteBelangen

Deze column is geschreven naar aanleiding van het vertrek van raadslid Yvonne Litjens uit de GB fractie.