Collegeperspectief 18 mei gepresenteerd aan inwoners en Gemeenteraad

De formatie in de gemeente Renkum nadert zijn einde. Door de formerende partijen wordt hard gewerkt aan het opstellen van een Collegeperspectief. Op 18 mei worden de plannen naar buiten gebracht.

Formatiegesprekken

Op 11 april 2022 is op advies van de informateur de formatie van GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA gestart. De formatiegesprekken onder leiding van formateur Eppie Klein worden gevoerd in goede sfeer. De drie formerende partijen vinden elkaar snel op inhoudelijke doelen en de verstandhouding tussen de deelnemers aan de gesprekken is goed.

Collegeperspectief en raadsperspectief

Er wordt gewerkt aan het collegeprogramma, dat het Collegeperspectief wordt genoemd. Het Collegeperspectief bestaat uit twee delen. Het eerste is een vergezicht op de Gemeente Renkum. In het vergezicht wordt verder gekeken dan de raadsperiode van vier jaar. Hiermee geeft het vergezicht richting aan de besluiten die het college neemt. Het vergezicht is daarmee geen uitgewerkt stappenplan.

Het tweede deel van het Collegeperspectief bestaat uit een tiental focuspunten. Het gaat om onderwerpen die meteen de volle aandacht van het college krijgen. Het gaat om beleidskeuzes die GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA samen maken en die onderbouwd worden met een concrete aanpak. Deze aanpak wordt financieel onderbouwd in de begroting. Gedurende de raadsperiode kan het overzicht jaarlijks worden geactualiseerd en aangevuld met nieuwe focuspunten.

De formerende partijen hebben daarnaast afgesproken om niet alleen een programma op te stellen voor het college, maar ook voorzet te doen voor een Raadsperspectief. Dit is een agenda met thema’s waarbij de gemeenteraad (en niet het college) het initiatief neemt. Het Raadsperspectief versterkt daardoor de kaderstellende rol van de raad. Het uitwerken van de thema’s in werkgroepen stimuleert verder de samenwerking tussen de raadsfracties onderling, en tussen gemeenteraad, organisatie en inwoners. Het draagt daarmee bij aan het vormgeven van een nieuwe bestuurscultuur in Renkum.

Op 20 april heeft de gemeenteraad het eerste concept-Raadsperspectief besproken. In juni wordt het Raadsperspectief geagendeerd voor verdere bespreking en besluitvorming.

Presentatie van het Collegeperspectief

De planning is om in de tweede helft van volgende week het Collegeperspectief aan de gemeenteraad te versturen. Op 18 mei in de avond staat er een extra raadsvergadering gepland waarin het Collegeperspectief besproken wordt. Op diezelfde dag is er in de middag een openbare aanbieding van het Collegeperspectief waar de inhoud gepresenteerd wordt aan onze inwoners. Zij worden uitgenodigd om vragen te stellen en te reageren op de plannen. De plaats en tijd van deze bijeenkomst worden binnenkort bekendgemaakt. Publiek en pers zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Dit persbericht is door Gemeente Renkum op 5 mei uitgegeven namens GB , GL en PvdA.