informateur aangesteld; GB houdt vaart erin

GemeenteBelangen (GB) heeft Eppie Klein aangesteld als informateur. Hij krijgt de opdracht om met de zes Renkumse fracties verkennende gesprekken te voeren. Op 30 maart worden naar verwachting de eerste bevindingen met de nieuwe raad gedeeld.

De informateur is aanwezig bij de door GB georganiseerde duidingsbijeenkomst van 23 maart. In die openbare bijeenkomst wordt met alle fracties teruggekeken op de uitslag van de verkiezingen en vooruitgeblikt naar het proces om te komen tot een nieuw akkoord en college.

Eppie Klein (1955) is een Nederlandse bestuurder en SGP-politicus en heeft ervaring als (in)formateur. “Onze fractie is bewust op zoek gegaan naar een voor Renkum onpartijdig persoon met politieke en bestuurlijke ervaring én openstaat voor vernieuwing”, zegt Daniëlle van Bentem namens GB. “De fractievoorzitters van de andere partijen kunnen zich goed vinden in onze keuze voor de heer Klein.”

In de dagen na de duidingsbijeenkomst staan voor de fracties de gesprekken gepland met de informateur. Bij die gesprekken is geen vertegenwoordiger van GB aanwezig.  Na deze eerste fase wordt de volgende stap naar formatie en collegevorming gezet.

Van Bentem: “Met alle uitdagingen die we in Renkum hebben liggen, wil GB zo snel als mogelijk aan de slag. We streven ernaar om op 20 april het traject volledig te hebben afgerond. Wij hebben er vertrouwen in dat een goede start met deze informateur, helpt om die ambitie waar te maken.”

De duidingsbijeenkomst is 23 maart om 20 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis en live te volgen via raad.renkum.nl