Aan de slag met ideeën van inwoners

In aanloop naar de verkiezingen eerder dit jaar heeft Gemeentebelangen een oproep gedaan aan de inwoners van de gemeente Renkum om ideeën over hun leefomgeving met ons te delen. Hierop is enthousiast gereageerd. De 27 ingestuurde ideeën zijn inmiddels gebundeld in een ideeënboek aangeboden aan de burgemeester.

GB-raadslid Annemiek Nijeboer vindt het fantastisch om te lezen met welke voorstellen inwoners zijn gekomen. “De ideeën – zowel kleine als grote – hebben we allemaal serieus bekeken. Sommige sluiten heel goed aan bij ons partijprogramma, maar er zitten ook nieuwe inzichten bij en dat is fijn. Ze geven inspiratie om de leefomgeving in onze dorpen of wijken beter te maken. We kijken ook naar realistische verwachtingen.”

 Onder de aandacht

De burgemeester van de gemeente Renkum heeft het ideeënboek in ontvangst genomen en het is inmiddels ook onder de aandacht van alle andere raadsleden en het college gebracht. De fractie van GemeenteBelangen heeft nu de taak op zich genomen om te bekijken hoe de inzendingen van de inwoners het best behandeld kunnen worden. Dat vraagt tijd en een goede timing per idee.

Mooie voorbeelden

“Een aantal ideeën past heel goed in datgene waar we als raad naartoe willen de komende vier jaar”, zegt raadslid Paul Janssen van GB. “Het verder uitbreiden van 30-km zones bijvoorbeeld en het bouwen van woningen waar behóefte aan is. Dergelijke ingestuurde ideeën zijn een steun voor het huidige en toekomstige beleid, het zijn voorbeelden die we zeker gebruiken. Andere ideeën kunnen we bijvoorbeeld via moties onder de aandacht brengen in de raad om ze uitgevoerd te krijgen. Onze fractie vertaalt op die manier wensen van inwoners.”

Een aantal inzenders heeft al een inhoudelijke reactie gekregen of een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over hun idee. Met de overige deelnemers wordt in de loop van deze maand contact opgenomen. Hieronder staat een overzicht van de 27 ideeën. Meer weten over dit initiatief? Neem dan gerust contact op met GB.

De 27 ingezonden ideeën op een rijtje
Raadsleden Annemiek en Paul aan de slag met ideeënboek