GB wil energietoeslag voor bredere groep inwoners

Op verzoek van GemeenteBelangen is in de raadscommissie van 14 september gesproken over de manier waarop Renkum omgaat met het uitkeren van de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidies om energiearmoede tegen te gaan. GB wil graag weten wat nu precies de regeling inhoudt en welke kaders er gevolgd worden. Het gaat immers om heel veel gemeenschapsgeld vanuit het Rijk dat volgens GB zo goed mogelijk moet worden ingezet.

GB wil dit helder hebben zodat inwoners weten wat ze van Renkum kunnen verwachten. Maar ook dat we als gemeente heel gericht de doelgroepen bereiken die in de knel komen door de stijgende energiekosten en duurder wordende dagelijkse boodschappen.

GB raadslid Oswald Velthuizen: “Nu krijgen alleen inwoners met een inkomen tot 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum de energietoeslag. Wij willen dat het college zo snel mogelijk de energietoeslag slag voor een bredere groep inwoners beschikbaar stelt. Ook in de middeninkomens worden mensen hard getroffen. Denk ook aan ondernemers zoals bakkers en restaurants die hoge energiekosten hebben. Als je in nood bent moet je geholpen worden.”

Wethouder Maouche gaf aan dat via de regeling Bijzondere Bijstand, inwoners geholpen kunnen worden die nu buiten de energietoeslag vallen. De beleids- en uitvoeringsregels worden hiervoor opgesteld. Maouche: “Als gemeente kunnen we de problemen echter niet alléén oplossen. Vanuit het Rijk moet met grote maatregelen worden voorkomen dat mensen in de schulden komen door de hogere prijzen. Hoe meer je aan de voorkant kan voorkomen, hoe beter. Dat signaal moet ook aan Den Haag worden overgebracht.”

De wethouder heeft toegezegd de raad maandelijks te informeren over de voortgang en op korte termijn met een update te komen. Zodat duidelijk wordt hoeveel mensen geholpen zijn en hoeveel geld er mee gemoeid is.

De fractie van GB overweegt met een motie het college een steun in de rug te geven om de verruiming van de energiesteun zo snel mogelijk te realiseren. PvdA en VVD hebben aangegeven hierin mee te willen denken.