Onze dorpen beleven we samen

GemeenteBelangen kiest voor:

GemeenteBelangen geeft politieke invulling aan dat ideaal. We hebben een betrokken, actieve en realistische houding. Wij staan niet roepend aan de kant, maar nemen onze verantwoordelijkheid. Wij luisteren naar inwoners, smijten niet met gemeenschapsgeld en durven problemen en fouten te benoemen. Wij maken keuzes in het belang van de inwoners waarbij we altijd kijken met onze lokale bril. Wij noemen dat de ‘Renkumse Maat’.

Onze speerpunten

Ons programma is realistisch en op hoofdlijnen. Geen boekwerk, maar een weergave van onze denkrichting. Een programma dat ook ruimte en richting geeft aan verbeteringen en veranderingen die vanuit de landelijke overheid op ons blijven afkomen. Mede door de inzet van GemeenteBelangen, is de afgelopen jaren gestart met een veranderingstraject om onze gemeente op een moderne manier te besturen. Deze noodzakelijke verandering is nog niet klaar; wij zitten vol energie om samen met inwoners deze klus voort te zetten!

Besturen in Nederland en dus ook in Renkum betekent compromissen zoeken en sluiten. Geen enkele partij kan 100% zijn eigen verkiezingsprogramma uitvoeren en alle beloftes waarmaken. GemeenteBelangen is er als coalitiepartij in de afgelopen vier jaar goed in geslaagd om daar wel dicht bij te komen. De basis van ons programma is dan ook dat we het ingezette beleid verder vorm willen geven. Een veranderende samenleving én Haags beleid vragen soms bijstelling, verandering en keuzes. Daar lopen wij niet voor weg.

GemeenteBelangen kiest met dit programma nadrukkelijk voor een zorgzame gemeente, voor zes leefbare dorpen en voor de kracht van inwoners. Vol energie zet Team GB zich ook nu weer in voor deze tien speerpunten:

Lees via bovenstaande buttons de onderwerpen of lees het hele Verkiezingsprogramma GB Renkum_2018-20