Verbindingen maken in cultuursector

Kunst, cultuur en sport dragen bij tot ontmoeting, aan gezondheid en levenszin. Het maakt dat inwoners écht onderdeel van onze dorpse samenleving kunnen zijn. GB steunt daarom actief initiatieven van inwoners, verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur(historie), kunst en sport. Wij zien het als bindmiddel voor inwoners én bezoekers van onze gemeente.

Deze visie komt ook terug in het interview met wethouder Daniëlle van Bentem in weekblad Rijn en Veluwe van 20 juli:

Het is nú de tijd om met relatief kleine investeringen een groot rendement te behalen. De energie en ambitie zit niet alleen binnen het gemeentehuis maar ook bij het Toeristisch platform, de culturele sector, inwoners, lokale ondernemers, regiogemeenten en de provincie. Laten we daar gebruik van maken!

Uit het artikel in dagblad De Gelderlander van 18 juli blijkt dat de lokale kunst- en cultuursector zowel sceptisch als hoopvol is over de ideeën om Renkum als kunstenaarsgemeente op de kaart te zetten:

Ik wil enthousiasmeren en uitdragen dat we meer trots moeten zijn op dat we een kunstenaarsgemeente zijn. Uiteindelijk moeten we het sámen doen.