‘We blijven met een realistische lokale bril de thema’s benaderen’

De gemeenteraad heeft de komende twee weken Kerstreces. Traditioneel een goed moment om terug te blikken op het jaar 2022, waarin GemeenteBelangen de grootste partij is geworden en Daniëlle van Bentem als wethouder is gestart. Mireille Jansen volgde Daniëlle op als fractievoorzitter van GemeenteBelangen. We leggen beiden een aantal vragen voor.

Wat is voor jou een politieke hoogtepunt van 2022?
Mireille: ‘Dan gaan we toch terug naar maart, waarin GemeenteBelangen de verkiezingen heeft gewonnen en de grootste partij is geworden. Een op de drie stemmers heeft op onze partij gestemd, dat is natuurlijk een hele grote eer. Als nieuwe fractievoorzitter ben ik er trots op om ons lokaal geluid te laten horen. We zijn nu een college dragende partij en dat brengt ook een andere dynamiek met zich mee. Dat is nieuw voor ons en soms is het nog een beetje zoeken. Maar we blijven met onze realistische lokale bril de thema’s benaderen. Het is ook heel goed dat onze mensen in de verschillende dorpen wonen. Dichtbij en benaderbaar.’

Daniëlle: ‘Dat we na de verkiezingen als lokale partij na vier jaar weer in het college zitten, vind ik fantastisch. Tegelijkertijd is mijn rol natuurlijk heel anders: als wethouder heb ik een andere verantwoordelijkheid en kan ik nu vanuit bestuurlijke kant kan inzetten op leefbare dorpen. Want we hebben niet voor niets geroepen dat waar je woont, het goed moet  zijn. Dat probeer ik nu – vanuit het wat bredere perspectief van het hele college – voor elkaar te krijgen.’

"We zijn een echte Airborne gemeente"
Daniëlle van Bentem
Wethouder

Wat heeft jou geraakt afgelopen jaar?

Mireille: ‘De energiecrisis laat zien hoe dichtbij armoede bij mensen kan komen, ook bij onze inwoners. Natuurlijk worden er vanuit de rijksoverheid maatregelen genomen, maar we moeten ook op lokaal niveau kijken hoe we een vangnet kunnen bieden voor inwoners, organisaties maar ook verenigingen, sportclubs en ondernemers. Zij mogen niet in de knel komen.’

Daniëlle: ‘De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrijheid broos kan zijn. Het is goed dat we in Renkum onze verantwoordelijkheid nemen door Oekraïners en extra asielzoekers op te vangen. Ik weet hoeveel inspanning er door de burgemeester en collega’s is geleverd en dat zal de komende maanden ook nog wel zo blijven. Het toont wel aan dat we een echte Airborne gemeente zijn waarbij niet wordt vergeten wat oorlog betekent. Daar mogen we gepast trots op zijn.’

Waar kijk je naar uit in 2023?
Mireille: ‘Door te doen wat we hebben beloofd. Dat betekent onder andere dat we de korte lijnen met onze inwoners willen houden, daar ligt ook onze kracht. We willen de mensen zien en spreken, onder andere tijdens ons Dorpscafé op 10 februari, waarin we nagaan hoe denkkracht en ideeën van inwoners sterk en realistisch kunnen worden ingezet. Maar we kijken ook op welke manier Renkum de komende jaren duurzaam vooruit kan, hoe wij er voor inwoners kunnen zijn. Een zelfstandige gemeente Renkum is daarbij heel belangrijk. En we blijven oog houden voor concrete zaken zoals bijvoorbeeld de hondenbelasting, al jaren een doorn in het oog voor ons en niet meer van deze tijd. Deze wordt nu dankzij GemeenteBelangen stapsgewijs afgebouwd tot nul. En we houden de financiële ruimte in de gemeentekas goed in de gaten. Geld dat er niet is, kun je ook niet zomaar uitgeven.’

"De hondenbelasting is niet meer van deze tijd"
Mireille Jansen
Fractievoorzitter

Daniëlle: ‘We zetten vol in op de zo gewenste  900 nieuwe woningen in de dorpen. Dat is niet gemakkelijk, onder andere door de stikstofcrisis, dus we zullen creatief moeten zijn. We hebben specifieke aandacht voor  senioren, starters en eenoudergezinnen. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe cultuurvisie, waar geweldig is samengewerkt met onze cultuuraanbieders. Een mooi proces waar we met trots op kunnen terugkijken. We kunnen terug kijken naar een geweldige dag van de ondernemer en eindelijk konden we elkaar weer ‘live’ ontmoeten. Op het gebied van verkeer en mobiliteit hebben we stappen gezet, maar er zijn hier nog genoeg uitdagingen. Er liggen al mooie plannen voor het seizoen 2023 voor toerisme en recreatie en we zorgen voor een kwalitatieve, prettige samenleving in de dorpen met elk hun eigen dorpse identiteit. We doen het samen, want dan zijn we sterkst.’

‘Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023 toe!’