GB Dorpscafé

GB Dorpscafé

GemeenteBelangen vindt het belangrijk om te weten hoe de inwoners van onze zes dorpen over verschillende thema’s denken. Daarom trekken we regelmatig de dorpen in met ons GB Dorpscafé. Daar gaan we het gesprek aan met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen.

We strijken in steeds een ander dorp strijken neer met ons dorpscafé: laagdrempelig en toegankelijk voor alle inwoners. Een plek om te ontmoeten en waar we aan de hand van een thema met elkaar van gedachten kunnen wisselen. In een ontspannen sfeer en onder het genot van een hapje en een drankje.

Om het gesprek op gang te helpen nodigen we ook stamgasten uit die hun ervaringen of ideeën willen delen met andere inwoners. Het GB Dorpscafé is nadrukkelijk niet een lezing in een zaal met toehoorders,  maar juist een levendig gesprek: dorpspraat die er toe doet.

Het laatstgehouden Dorpscafé was op vrijdag 10 februari 2023 in De Kreek in Oosterbeek: ‘Hoe je ideeën verzilvert’.

Een overzicht met alle GB Dorpscafés die er tot nu toe zijn geweest staat hier: GB Dorpscafé met dorpspraat die er toe doet

On-line Dorpscafé

Toen Corona ons allemaal in de greep hield, was het onmogelijk om fysiek bij elkaar te komen in een van de dorpen. Daarom hebben we een aantal GB on-line Dorpscafés georganiseerd: dé on-line plek waar we met inwoners en stamgasten in gesprek zijn gegaan. Rode draad: de impact van de Corona crisis op de leefbaarheid van onze dorpen.

Dit is het overzicht van de on-line versies die zijn geweest. Terugkijken op Facebook kan door te klikken op de link: