GB Dorpscafé: Laat ideeën groeien en bloeien

Hoe worden ideeën van inwoners gerealiseerd? Wat is daarbij de rol van de gemeente en van de politiek? Welke kansen zijn er voor inwoners om succesvol met een idee aan de slag te gaan en welke valkuilen zijn te vermijden? Over dit onderwerp organiseert GemeenteBelangen op vrijdag 10 februari het Ideeëncafé in de Kreek in Oosterbeek.

Fractievoorzitter Mireille Jansen: “Met dit bijzondere Dorpscafé willen we samen met inwoners onderzoeken hoe je mooie ideeën kan laten groeien en bloeien. Alle inzenders van het GB Ideeënboek hebben we ook uitgenodigd, er zit dus een heel creatieve groep inwoners bij elkaar! We willen duidelijk krijgen hoe de gemeente inwonersinitiatieven ondersteunt. Maar ook welke rol de politiek -dus ook GB- vervult; welke verwachtingen zijn er over en weer en wat is realistisch? Het wordt een avond waarin we ervaringen en kennis willen delen zodat de kracht van inwoners wordt versterkt. ”

Kennis en ervaring uit dorpen gebruiken

Om het gesprek op gang te helpen delen stamgasten in het Dorpscafé hun verhalen en ervaringen. Een aantal inwoners licht kort hun inzending voor het GB Ideeënboek toe en geven aan wat ze nodig denken te hebben voor een succesvolle uitvoering. Wethouder Danielle van Bentem vertelt over de manier waarop ideeën bij inwoners zijn opgehaald en verwerkt in de gemeentelijke Cultuurvisie. De ondersteunende rol die De Gelderse Leefbaarheidsalliantie kan bieden aan inwoners wordt toegelicht door Ellen. En over de geleerde lessen van het succesvolle buurtinitiatief Rosande Gaerd vertelt Engelien.

Luister, denk en praat ook mee in het Ideeëncafé op vrijdag 10 februari. Vanaf 19.30 uur in De Kreek (Weverstraat 24 in Oosterbeek) voor alle inwoners. Er wordt gezorgd voor een drankje en bitterballen, toegang is gratis. Meer informatie over dit initiatief staat op www.gbdorpscafe.nl