Gemeentebelangen stemt in met begroting 2023-2026

Afgelopen maandag en woensdag kwam de gemeenteraad van Renkum bij elkaar, met als belangrijkste agendapunt de begroting voor de komende vier jaar: hoeveel geld geven we waar aan uit? Gemeentebelangen heeft met een realistische blik naar de begroting gekeken.

Zelfstandigheid
Wij vinden een sluitende begroting van enorm belang, juist om onze gemeente ook op de lange termijn zelfstandig te kunnen houden. Zelfstandigheid is immers één van de speerpunten van GB. Wij vinden het belangrijk dat de lijnen met onze inwoners kort zijn en de identiteit van onze zes dorpen overeind blijft. Gemeentebelangen heeft ingestemd met de begroting.

Steunfonds Renkumse ondernemers
Het zijn onzekere tijden voor ons allemaal, waarin meerdere crises in onze samenleving ons raken. Inwoners, maar ook bedrijven, kunnen hierdoor in financieel zwaar weer terechtkomen. In de Begrotingsraad is een voorstel om de Renkumse ondernemers te steunen in de energiecrisis, unaniem aangenomen. Dit betekent dat er een lokaal steunfonds voor ondernemers wordt opgericht. Zij kunnen hier terecht op het moment dat nationale steunpakketten niet toereikend zijn.

Eén van de onderwerpen die in de begroting is opgenomen, gaat over de regeling dat meer inwoners aanspraak kunnen maken op de Bijzondere Bijstand. Om de financiële gevolgen van deze uitbreiding goed in kaart te brengen, heeft Gemeentebelangen voorgesteld om de uitwerking van deze regeling na een jaar te evalueren. Dit GB-voorstel is met 16 van de 21 stemmen aangenomen.