Privacy verklaring Gemeente Belangen Renkum

Privacy verklaring Gemeente Belangen Renkum

Gemeente Belangen Renkum vindt privacy belangrijk. Daarom gaan wij secuur om met de persoonsgegevens die wij van u als lid van GB Renkum of als bezoeker van onze website of activiteiten ontvangen. Op deze pagina vindt u uitleg over de reden(en) waarom wij persoonsgegevens gebruiken en is vermeld hoe wij met deze gegevens omgaan. Heeft uw vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina of u andere vragen heeft omtrent de verwerking en opslag van uw gegevens door GB Renkum? Dan kunt u mailen naar info@gbrenkum.nl

 Persoonsgegevens die worden verwerkt

GB Renkum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Van kandidaten die zich beschikbaar stellen voor de kieslijst van GB Renkum verwerken wij ook het Burger Service Nummer.

Waarom GB Renkum deze gegevens gebruikt.

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie en om leden schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor activiteiten van GB Renkum.

Hoe lang worden uw gegevens bewaart?

GB Renkum bewaart persoonsgegevens van leden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, en zo lang ze lid zijn van de vereniging, mits openstaande vorderingen zijn voldaan

Delen met anderen

GB Renkum verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van GB Renkum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GB Renkum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

GB Renkum maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan GB Renkum te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GB Renkum heeft hier geen invloed op.

GB Renkum heeft Google geen toestemming gegeven om via GB Renkum verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gbrenkum.nl GB Renkum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

GB Renkum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GB Renkum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GB Renkum via info@gbrenkum.nl