GB in de gemeenteraad

Raadsleden Modderkolk en Velthuizen stappen uit fractie

Persbericht 8 juni 2023 Twee raadsleden, Theo Modderkolk, Oswald Velthuizen en fractievolger Maarten Clous hebben met pijn in het hart de fractie van GemeenteBelangen verlaten. Na de verkiezingen van 2022 bleek voortdurend binnen de fractie verschil van inzicht over de uitwerking van het collegeperspectief en de manier waarop we als fractie met andere partijen wilden …

Raadsleden Modderkolk en Velthuizen stappen uit fractie Lees meer »

GB is voor vernieuwing Valkenburcht én voor nieuwbouw in Oosterbeek en Wolfheze

De raad heeft in mei ingestemd met de nieuwbouwplannen aan de Utrechtseweg in Oosterbeek en Boven Heide in Wolfheze: een belangrijke stap voor de realisatie van in totaal 71 nieuwe appartementen en woningen. Met de vernieuwing van het Valkenburcht complex in Oosterbeek worden de verouderde appartementen vervangen door 184 duurzame wooneenheden. De besluitvorming over de …

GB is voor vernieuwing Valkenburcht én voor nieuwbouw in Oosterbeek en Wolfheze Lees meer »

Grote stap naar toekomstbestendig en breed inzetbaar Sportpark Wilhelmina

GemeenteBelangen vindt sport belangrijk voor een vitale samenleving, en daar horen goede accommodaties bij. GB is dan ook blij dat de volgende stap naar optimalisatie van Sportpark Wilhelmina in Heelsum een overtuigende raadsbrede steun heeft gekregen. Het doel is een bloeiend en toekomstbestendig verenigingsleven op een duurzame accommodatie. Het op 29 maart aangenomen raadsvoorstel is …

Grote stap naar toekomstbestendig en breed inzetbaar Sportpark Wilhelmina Lees meer »

Optimalisatie sportpark Wilhelmina

In maart spreekt de gemeenteraad over de optimalisatie van Sportpark Wilhelmina in Heelsum. Met een raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad om een  voortgangsbesluit te nemen zodat de volgende stappen gezet kunnen worden in de optimalisatie van het sportpark.  In aanloop naar de behandeling van het raadsvoorstel hebben de fracties van GemeenteBelangen, GroenLinks en …

Optimalisatie sportpark Wilhelmina Lees meer »

Laadpunten voor elektrische auto’s

GemeenteBelangen is voor een sterke uitbreiding van laadpunten voor elektrische auto’s. Met de ‘laadvisie’ die aan de gemeenteraad is voorgelegd, worden er de komende jaren zo’n 400 laadpunten gerealiseerd in de openbare ruimte van gemeente Renkum. GB is blij dat er nu een dekkend netwerk wordt uitgerold dat aansluit bij de behoefte per dorp, wijk …

Laadpunten voor elektrische auto’s Lees meer »

Zorgen over dreigend tekort veerponten

De Renkumse en Drielse veerponten in onze gemeente zijn financieel voor een groot deel afhankelijk van provinciale subsidie. Volgend jaar is die subsidiepot – het zogenaamde Verenfonds- leeg. Door de wegvallende subsidie dreigt een flinke tariefsverhoging, een beperktere vaardienst of het volledig wegvallen van deze oeververbindingen. Het Renkums college is in de raad van januari …

Zorgen over dreigend tekort veerponten Lees meer »

Verzelfstandiging geeft markten impuls

Vitale markten dragen bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. De middelen die de gemeente afgelopen jaren beschikbaar heeft gesteld voor het beheer van de weekmarkten zijn echter tot een minimum teruggebracht en er is al geruime tijd geen marktmeester meer. In de raad van januari is besloten de Renkumse markten te verzelfstandigen waarmee een …

Verzelfstandiging geeft markten impuls Lees meer »

GB: “Renkum blijft zelfstandig; onderzoek wel vormen van samenwerking”

In de raad van 25 januari lag voor onze gemeente een belangrijke vraag op tafel: hoe komen we tot een toekomstscenario van onze gemeente waarin minimaal het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze inwoners langdurig wordt gewaarborgd? Er is een besluit genomen welke varianten worden onderzocht, hoe deze vervolgens worden beoordeeld en op welke manier …

GB: “Renkum blijft zelfstandig; onderzoek wel vormen van samenwerking” Lees meer »

Gemeentebelangen stemt in met begroting 2023-2026

Afgelopen maandag en woensdag kwam de gemeenteraad van Renkum bij elkaar, met als belangrijkste agendapunt de begroting voor de komende vier jaar: hoeveel geld geven we waar aan uit? Gemeentebelangen heeft met een realistische blik naar de begroting gekeken. Zelfstandigheid Wij vinden een sluitende begroting van enorm belang, juist om onze gemeente ook op de …

Gemeentebelangen stemt in met begroting 2023-2026 Lees meer »