GB in de gemeenteraad

Raad zegt ‘Nee’ tegen de ruim 20 miljoen kostende renovatie van het gemeentehuis

Raad wil alternatief voor ruim 20 miljoen kostende renovatie van gemeentehuis Afgelopen maanden is, in opdracht van de gemeenteraad, onderzoek gedaan naar de kosten voor het renoveren van het gemeentehuis. De uitkomsten van het onderzoeksrapport zijn aan de raad voorgelegd. Het enorme bedrag van 20,3 miljoen euro is voor de raad aanleiding om op de

Raad zegt ‘Nee’ tegen de ruim 20 miljoen kostende renovatie van het gemeentehuis Meer lezen »

Gemeenteraad akkoord met projectplan ‘Ambities, capaciteit en middelen in evenwicht’

We hebben als gemeente te maken met veel ontwikkelingen en onzekerheden om ons heen. Nieuwe wetgeving en taken, een veranderende samenleving en een financiële situatie die net als veel andere gemeenten onzeker is. We hebben niet de middelen en capaciteit om ambities te stapelen. Dit betekent dat we keuzes moeten maken in wat we doen.

Gemeenteraad akkoord met projectplan ‘Ambities, capaciteit en middelen in evenwicht’ Meer lezen »

Arthur en Chretien versterken de fractie

De fractie is versterkt met Arthur van Hees en Chretien Mali. Beiden zijn al jarenlang verbonden aan GemeenteBelangen en pakken nu weer een actieve rol op. Chretien is sinds januari actief als commissielid. Arthur neemt de komende maanden de (tijdelijke) vervanging van raadslid Frank Huizinga op zich. Frank heeft wegens ziekte tijdelijk een stap terug

Arthur en Chretien versterken de fractie Meer lezen »

Laat inwoners meedenken over opvang vluchtelingen

Laat inwoners meedenken over opvang vluchtelingen Het besluit tot de opvang van 140 nareizigers in het Fletcher hotel in Wolfheze roept vragen op in de Renkumse politiek. De fractie van GemeenteBelangen wil weten hoe het draagvlak onder inwoners en de draagkracht van het dorp Wolfheze is meegewogen in het besluit van het college van burgemeester

Laat inwoners meedenken over opvang vluchtelingen Meer lezen »

Unanieme steun voor uitwerken inwonersparticipatie

GB wil een dienstbare overheid die meedenkt met ideeën van inwoners. Samen met inwoners beslissingen nemen en elkaar versterken met initiatieven. Inwoners die meedenken in het beleid van de gemeente horen daar ook bij. Duidelijkheid over participatie met heldere verwachtingen voor inwoners is daarom belangrijk. In de raad van 31 januari heeft de raad unaniem

Unanieme steun voor uitwerken inwonersparticipatie Meer lezen »

Gedragscode voor raads- en commissieleden

De gemeenteraad heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de integriteit voor het lokaal bestuur. Dit is zowel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als geheel, als de individuele raadsleden die daar deel van uitmaken. In de raad van 31 januari is de ‘Gedragscode 2024’ met een ruime meerderheid aangenomen. GemeenteBelangen vindt het

Gedragscode voor raads- en commissieleden Meer lezen »

GB teleurgesteld: ‘Focus op herindelen negeert wens inwoners en laat kansen liggen’

GB teleurgesteld: ‘Focus op herindelen negeert wens inwoners en laat kansen liggen’ Een meerderheid van de gemeenteraad heeft 29 november ingestemd met het verder onderzoeken van ‘herindeling’ als toekomstscenario voor onze zes dorpen. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, RRR en VVD stemden met 16 stemmen voor. De fracties GemeenteBelangen, CDA, FJB en ONE stemden

GB teleurgesteld: ‘Focus op herindelen negeert wens inwoners en laat kansen liggen’ Meer lezen »