GB - Actueel

Onze meest recente berichten

Unanieme steun voor uitwerken inwonersparticipatie

GB wil een dienstbare overheid die meedenkt met ideeën van inwoners. Samen met inwoners beslissingen nemen en elkaar versterken met initiatieven. Inwoners die meedenken in het beleid van de gemeente horen daar ook bij. Duidelijkheid over participatie met heldere verwachtingen voor inwoners is daarom belangrijk. In de raad van 31 januari heeft de raad unaniem ingestemd met de startnotitie inwonersparticipatie. In deze startnotitie vraagt de gemeenteraad aan het college een beleid op te stellen voor

Lees verder »

Gedragscode voor raads- en commissieleden

De gemeenteraad heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de integriteit voor het lokaal bestuur. Dit is zowel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als geheel, als de individuele raadsleden die daar deel van uitmaken. In de raad van 31 januari is de ‘Gedragscode 2024’ met een ruime meerderheid aangenomen. GemeenteBelangen vindt het belangrijk om afspraken te maken over houding en gedrag; hoe we als raads- en commissieleden met elkaar omgaan. Dat verbetert

Lees verder »

Terugblik 2023

In deze GB terugblik zetten we het politieke jaar 2023 op een rij. Wat raakt Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze? Een overzicht om snel doorheen te lezen of wat uitgebreider door ook alle linkjes mee te pakken.  De toekomst van de gemeente Renkum komt in januari aan bod als de raad een besluit neemt over vier te onderzoeken scenario’s. GB is het in november oneens met het advies dat gemeentelijke herindeling als enige

Lees verder »

GB heeft 4 van de 23 zetels in de gemeenteraad en zit met één wethouder in het college. Met een echt lokale bril geven we invulling aan: 'Waar je woont, moet het goed zijn'.

Wat is onze drijfveer

GemeenteBelangen gaat ervan uit dat alle inwoners in staat worden gesteld om zelfstandig en in harmonie te wonen, te werken en te recreëren.

GemeenteBelangen volgt geen landelijk politiek programma. Wij zetten ons in voor de belangen van de inwoners van alle dorpen in de gemeente Renkum. We zijn al 40 jaar dé lokale politieke partij met een betrokken, actieve en realistische houding.

We willen inwoners inspireren om mee te denken en mee te helpen. Afwachten en wijzen naar een ander zit niet in onze genen; verantwoordelijkheid nemen wél. Keuzes maken ook, waarbij GB kijkt met een lokale bril.

Maak kennis met Team GB!

Kom in contact met ons:

Als je vragen, opmerkingen, wensen of verbeteringen hebt neem dan vooral contact met ons op!

Telefoon:06 – 2845 9398

Email: info@gbrenkum.nl