“Waar je woont moet het goed zijn. Van die koers wijkt GB niet af”

Afgelopen week werd Mireille Jansen fractievoorzitter van GemeenteBelangen, een nieuwe rol waar zij erg veel zin in heeft. ‘De focus van GB blijft onveranderd. De keuzes die wij maken zijn altijd in het belang van onze inwoners. We blijven kijken met een lokale bril. Er zijn grote problemen in het land, maar de behoefte aan lokale herkenning en erkenning neemt toe. Daarom hebben wij als grootste coalitiepartij onze verantwoordelijkheid genomen. Ik heb al eerder aangegeven dat het mijn drive is om deze gemeente nog mooier te maken. Ons motto is niet voor niets ‘Waar je woont moet het goed zijn. Van die koers wijken we niet af.’

Hoe kijk jij terug op de eerste maanden na de verkiezingen?
‘Vanaf het moment van samengaan tot één Team GB zijn we in een stroomversnelling gekomen. Toen de succesvolle campagne en verkiezingen voorbij waren kwamen we aan bij de periode van coalitievorming. Daarin heeft Eppie Klein een belangrijke rol als informateur en formateur gehad. Voor mij een intensieve, zeer leerzame maar ook hele mooie periode om al mee te mogen maken. Oud-fractievoorzitter Danielle van Bentem heeft de wethouderspost gekregen, wij zijn als fractie direct gestart met de voorbereidingen op de raads- en commissievergaderingen. Helaas werd al vrij snel duidelijk dat Paul Janssen door ziekte niet meer volledig mee zou kunnen draaien. Er is in de weken daarna gesproken om op een passende wijze de toekomstige fractievoorzitter te kiezen, zonder de inhoud uit het oog te verliezen.’

Je hebt dus een gemixt gevoel

‘Ja dat klopt wel. Ik kijk echt positief terug op de campagne, de verkiezingen en de coalitievorming. Ook de stappen die we als fractie onderling hebben gemaakt met altijd de prioriteit op inhoud is heel goed gegaan! De samenstelling van de raad, college en fractie is veranderd. Dat geeft een andere dynamiek en is erg leuk. Tegelijkertijd werden we geconfronteerd door de ziekte van Paul en het onverwachte vertrek van John Bartels. Dat heeft veel impact gehad.’

'Ik heb al eerder aangegeven dat het mijn drive is om deze gemeente nog mooier te maken. Ons motto is niet voor niets 'Waar je woont moet het goed zijn. Van die koers wijken we niet af.’
Mireille Jansen
fractievoorzitter GB

Waar lagen de aandachtspunten?
‘Er is een aantal inhoudelijke thema’s aan de orde gekomen in de Raad zoals het proces Ruimtelijke Ordening en de bijbehorende inwonersparticipatie, een belangrijk speerpunt van GB. Voor wat betreft de Jaarstukken heeft GB vragen gesteld over de Tozo-gelden die als Coronasteun beschikbaar zijn voor ondernemers. Het gaat daarbij om de vraag waarom de uitgekeerde gelden niet door de gemeente zijn teruggevorderd op het moment dat de ontvangers medewerking aan de hierbij behorende controle weigerden.

De andere vragen vanuit GB gingen over laadpalen: hoeveel palen staan er in onze gemeente en klopt het dat er in Oosterbeek veel meer staan dan in Renkum. Hier komt het college nog op terug. Ook heeft GB vragen gesteld over het taalcafé in Oosterbeek, dat is gestopt vanwege een gebrek aan deelnemers omdat deze niet door de gemeente gestimuleerd worden te gaan. Vrijwilligers hadden niets te doen en haakten dus af.  Wethouder Maouche gaat nu in gesprek met de initiatiefnemers.

Maouche reageerde ook op onze vragen over de energietoeslag van 800 euro om compensatie te bieden aan huishoudens die in problemen zijn gekomen. De grens ligt bij 120%. Het college bepaalt de hoogte van het bedrag. GB is van mening dat dit besluit via de raad had moeten gaan omdat er mogelijk ook andere mogelijkheden zijn het toegekende Rijksgeld te verdelen.’

Waar gaat Team GB de komende tijd mee aan de gang?
‘De zomerperiode en het reces is niet een tijd om niets te doen. Afgelopen week hebben we de portefeuilleverdeling binnen de fractie afgerond. Voor iedereen is dus duidelijk waarmee we concreet aan de slag kunnen. Van dorpsgericht werken tot concrete signalen over verkeersveiligheid en zorgen over woningnood. Afgelopen maanden zijn voor een ieder intensief geweest, deze periode geeft ons ook even de ruimte om gezonde afstand te pakken en te reflecteren op de afgelopen periode. Natuurlijk blijven we aanspreekbaar voor onze inwoners, maar als Team gaan we na de zomervakantie weer met volle kracht vooruit!’