GB, GroenLinks en PvdA gaan formeren; hele raad wordt om inbreng gevraagd

GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA starten met z’n drieën de formatie voor een nieuw Renkums college. De partijen betrekken ook de andere fracties (VVD, D66 en CDA) bij de formatie. 

“Wij hebben het volste vertrouwen in een mooie samenwerking met GroenLinks en PvdA”, zegt Daniëlle van Bentem. “Met deze partijen gaat GB vol energie aan de bak. Gezamenlijk knokken voor onze prachtige dorpen; dáár moet het de komende jaren over gaan. Samen met inwoners en andere partijen een sterke basis leggen voor leefbare dorpen. Het vertrouwen in de politiek versterken en invulling geven aan: waar je woont, moet het goed zijn.”

Onderstaand persbericht is op 7 april door gemeente Renkum uitgegeven.

Drie partijen gaan formeren in Renkum, vragen hele raad om inbreng
Met een openbare duidingsbijeenkomst op 23 maart jl. heeft de gemeenteraad van Renkum een
eerste stap gezet in het formatieproces om te komen tot een nieuw college. GemeenteBelangen
(GB) heeft in deze eerste fase het voortouw genomen onder begeleiding van informateur Eppie
Klein.

De informateur heeft de afgelopen tijd verschillende gesprekken gevoerd met alle fracties en
geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is om een sterk college te vormen met drie fracties, te
weten: GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA.

Inmiddels heeft de voltallige fractie van GB ingestemd met het advies van de informateur om met
deze partijen verder in gesprek te gaan als basis voor een nieuw te vormen college. GB geeft aan dat met deze stap ook wordt recht gedaan aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart. Mede op basis van mijn advies heeft GB er het volste vertrouwen in, met deze partijen te kunnen komen tot een mooie samenwerking”, aldus informateur Klein.

Tegelijkertijd is de ambitie om te komen tot een raadsbrede samenwerking springlevend. “GB,
GroenLinks en PvdA nodigen graag alle partijen uit om samen te werken aan een strategische
agenda waar we als raad de komende vier jaar aan gaan werken.”

Het vooruitzicht is dat begin volgende week de verkennende fase formeel wordt afgerond met een
toelichting van de informateur. Op maandag 11 april wordt hiervoor een openbare
raadsbijeenkomst georganiseerd. De informateur zal verslag uit brengen van de eerste fase en zijn
advies toelichten.

Vervolgens wordt de eerste stap gezet in de volgende fase van de formatie. Deze fase start op
dinsdag 12 april met een perspectiefbijeenkomst voor de raad. In deze bijeenkomst krijgen alle
raadsfracties de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen die volgens hen raadsbreed opgepakt
kunnen worden. “Op deze manier beperken we de formatie niet tot de beoogde college-dragende
partijen. De inbreng van alle partijen is waardevol om een breed gedragen akkoord op te stellen, al
zullen niet ieders wensen verwerkt kunnen worden. Deze stap is voor Renkum vernieuwend.”, stelt
Klein.

Na 12 april nodigt formateur Klein de betreffende partijen uit voor de verdere onderhandelingen. Naar
verwachting wordt het resultaat daarvan na de meivakantie gedeeld met de gehele raad.