GB terugblik 2021

In deze GB terugblik zetten we het politieke jaar 2021 kort op een rij. Een overzicht om snel doorheen te lezen of wat uitgebreider door ook alle linkjes mee te pakken.

In januari wordt de in 2020 gebroken coalitie herenigd: D66 sluit zich nu toch weer wél aan bij GroenLinks, VVD en PvdA. De politieke crisis in Renkum, ontstaan door het vertrek van D66 wethouder Verstand, lijkt daarmee opgelost. De hele affaire heeft het vertrouwen van inwoners in de lokale politiek geen goed gedaan. GB wil dat alle aandacht weer wordt gericht op zaken die in de dorpen spelen: inwoners moeten kunnen rekenen op verantwoordelijke politiek en op een sterke lokale overheid. Een krachtige bestuurscultuur is noodzakelijk om de financiële beroerde situatie aan te kunnen pakken.

GB is wél verstandig met financiën
Bij de behandeling van de begroting in november heeft GB, samen met PRD, andere fracties opgeroepen om alle voorstellen die ten koste gaan van het bescheiden positieve financiële resultaat terug te trekken. En daarmee ook gehoor te geven aan de uitdrukkelijke oproep van wethouder financiën Marinka Mulder. De fracties van VVD, GroenLinks en D66 hielden echter wel vast aan hun amendementen en negeerden daarmee zowel het uitdrukkelijke advies van wethouder financiën Marinka Mulder als de GB oproep: ‘stop met dure stokpaardjes’. Huiseigenaren worden nu met een eenmalig en onverantwoord cadeautje gepaaid, terwijl de coalitie structureel een OZB verhoging heeft opgelegd. GB gaat zorgvuldiger met mogelijke belastingveranderingen om: voordat we bijvoorbeeld de verouderde hondenbelasting afschaffen, maken we eerst de gevolgen inzichtelijk; financieel transparant en eerlijk beleid is voor ons belangrijk.

Team GB sterker dan ooit
Het belang van kritische lokale politiek is groot, we willen daarbij kennis en ervaring van inwoners inzetten. Vanaf de zomer is er door het GB Team gewerkt aan het verkiezingsprogramma 2022, óók met inwoners en organisaties. Ons team heeft er in 2021 flink wat fractievolgers bijgekregen; oude bekenden én nieuwe mensen. Commissielid Harm Giezen heeft een stapje terug gedaan en het stokje in november overgedragen aan Mireille Jansen. Trots zijn we op ons raadslid Oswald Velthuizen die door De Gelderlander in een onderzoek naar de democratische controle van het bestuur in de regio, is vermeld als Kritisch Raadslid.

In maart riep GB inwoners op bij de landelijke verkiezingen te gaan stemmen; juist de landelijke stem heeft invloed op Haags beleid en daarmee op je eigen omgeving. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is GB in gesprek gekomen met de PRD. Vrij snel werd duidelijk dat we de krachten bundelen, in het belang van inwoners. In een kort maar secuur proces is er toegewerkt naar de bekendmaking in december over het samengaan van GB en PRD onder het motto ‘GemeenteBelangen, dé partij voor de Renkumse dorpen’.

Bouwprojecten
GB wil een breed woningaanbod om de zes dorpen leefbaar te houden. In september heeft GB tégen het bouwplan Moviera in Oosterbeek gestemd omdat het plan rammelt ten opzichte van de gemeentelijke Woonvisie en de communicatie met inwoners én reflectie door het college, beroerd zijn verlopen. Datzelfde patroon was zichtbaar bij het bouwplan in het Renkums Beekdal dat, mede door GB, is verworpen. In december is er groen licht gekomen voor de spoortunnel in Wolfheze; een ingrijpend project voor de komende jaren. In Doorwerth is de aftrap gegeven voor de nieuwbouw van een school, als onderdeel van het centrumplan. In november is het conceptplan voor woningbouwproject Don Bosco in Renkum door de raad vastgesteld. De nieuwbouwplannen van verzorgingshuis Overdal in Oosterbeek zijn in oktober gepresenteerd.

Wonen in de dorpen
GB wil het aanbod en kwaliteit van sociale huurwoningen vergroten; onze motie om de bijbehorende prestatieafspraken te verbeteren kon rekenen op brede steun in de raad van april. Ook stelde GB een motie op om te bekijken of huurwoningen op een andere manier worden toegewezen, waarbij eigen inwoners deels voorrang krijgen. De beantwoording door het college op GB vragen maakt duidelijk dat onze gemeente zelfbewoningsplicht invoert zodra dat wettelijk mogelijk is; opkoop van goedkope woningen die vervolgens in het dure huursegment verdwijnen wordt ermee tegengegaan.

De provincie bepaalt met recreatiezonering op welke plekken bepaalde recreatiemogelijkheden zijn toegestaan. GB volgt dit kritisch waarbij het belang van toerisme en recreatie voor inwoners leidend is. Het openbaar vervoer wordt onverwacht soberder; de raad is verrast: in Oosterbeek verdwijnt lijn 1 (met vier ritten per uur) en in Renkum worden haltes van lijn 352 opgeheven: GB protesteert samen met andere fracties. In Heelsum staat het voortbestaan van de kinderboerderij onder druk; in december komt er unanieme politieke steun voor een duurzame voortzetting en is met de door Oswald Velthuizen geïnitieerde crowdfund actie, veel geld opgehaald. GB blijft aandacht vragen voor voldoende straatverlichting, daar waar nodig: in april wordt duidelijk dat de dimstand in alle straten is verzet van 21 naar 23 uur.

De menselijke maat is voor GB een kernwaarde; mensen die hulp nodig hebben, moeten hulp kunnen krijgen. Met het nieuwe minimabeleid wordt hier invulling aangegeven.

Corona
Ook in 2021 heeft Corona veel impact gehad op inwoners, ondernemers, winkeliers en de politiek. Veel online bijeenkomsten, weinig fysiek contact en signalen dat inwoners eenzaam en moedeloos zijn. GB onderschrijft in januari dan ook volledig de video-boodschap van burgemeester Agnes Schaap. Met SamenZP doet GB een oproep om de lokale ondernemers te blijven steunen. Op 4 mei waren indrukwekkende herdenkingen in de dorpen, corona proof: “Zie vrijheid niet als vanzelfsprekend, niet als een hamerstuk. Want dat is het niet…”

Vooruitkijken
Het is een pittig politiek jaar geweest. Waarin we door corona minder contact met inwoners hebben gehad dan ons lief is. Team GB hoopt in 2022 weer fysieke Dorpscafés te kunnen organiseren zodat we met inwoners in gesprek zijn over thema’s die belangrijk zijn voor de dorpen. Zo willen we ook buiten verkiezingstijd zichtbaar zijn. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan we alles op alles zetten zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, ondernemers, winkeliers, organisaties en maatschappelijke partners te bereiken. Zodat alle zes de dorpen weten waar wij voor staan: ‘GemeenteBelangen, dé partij voor de Renkumse dorpen’.