Politieke steun voor kinderboerderij Heelsum

Het maatschappelijk belang van kinderboerderij Heidestein in Heelsum wordt ook door de politiek onderschreven. In de raadsvergadering van 22 december diende raadslid Oswald Velthuizen namens GB een motie in om sluiting van de kinderboerderij te voorkomen. De oproep aan het college om zich in te zetten voor het behoud van de boerderij werd unaniem gesteund.

Gemeente Renkum is eigenaar van de kinderboerderij; Stichting Hoeve Klein Mariendaal heeft het in bruikleen. De stichting kreeg het onderhoud en exploitatie niet meer voor elkaar. In afstemming met Renkum werd besloten de boerderij in maart 2022 te sluiten.

GB raadslid Oswald Velthuizen: “Deze plek is heel belangrijk voor inwoners; een sluiting is wat mij betreft echt onwenselijk. Jong en oud komen hier bij elkaar en genieten van het contact met de dieren. Ik ben een crowdfunding gestart en daar hebben we nu ruim 9000 euro mee opgehaald. Net zo belangrijk: er zijn heel veel concrete toezeggingen om het vervallen gebouw op te knappen, de dieren goede zorg te geven en er hebben zich veel vrijwilligers aangemeld.”

Wethouder Joa Maouche stelde in de raad, binnen de mogelijkheden, zeker invulling te willen geven aan de motie: “Het college gaat z’n best doen om ervoor te zorgen dat er een mooi en duurzaam plan komt voor Heidestein waarbij ook het dierenwelzijn is geborgd.”

Alle fracties steunden de motie én gaven complimenten aan Velthuizen voor de bevlogen manier waarop hij dit initiatief vanuit inwoners aanjaagt én er een politieke draai aan geeft. GB fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Dit is echt een initiatief dat vanuit de dorpen is ontstaan; prachtig hoe Oswald dit ook naar de politiek heeft gebracht.”

In de media is er ook aandacht voor de kinderboerderij: weekblad Rijn en Veluwe en dagblad De Gelderlander plaatsten artikelen.

Raadslid Oswald Velthuizen met z'n zoon bij kinderboerderij Heidestein. Foto: Gert Budding.