"Sport en bewegen is een investering in een sterke maatschappij"

Frank Huizinga #8 op de GB kandidatenlijst.

Wij wonen met onze kinderen van 15 en 18 jaar al 20 jaar met veel plezier in Oosterbeek. In het dagelijkse leven werk ik als woordvoerder. Vanaf 1 april doe ik dat voor het Veiligheidsberaad, daarvoor voor Brandweer Nederland, de KNVB en Vitesse. En daar zit een link met mijn raadswerk.

In de periode dat ik gemeenteraadslid was voor GB (2014-2018) en commissielid heb ik mij naast veiligheid en verkeersveiligheid ook stevig ingezet voor sport en het verenigingsleven in onze gemeente. Sport en bewegen is geen kostenpost, maar een investering in een sterke maatschappij, zeker in deze coronatijd. Verenigingen en hun vrijwilligers vervullen bovendien een cruciale rol in onze dorpen, het vergoot de saamhorigheid.

Er komen tal van andere belangrijke thema’s in de gemeenteraad aan bod die ons allemaal raken, maar waar de inwoners vaak geen weet van hebben. En dat vind ik jammer en een gemiste kans. Daarom pleit ik voor een transparantere en laagdrempelige gemeente, waarin onze inwoners actiever worden geïnformeerd en betrokken. Het is belangrijk dat u weet waar de gemeenteraad voor staat en wat de gemeente doet.

Vraag of opmerking? Stuur een mail naar frank@gbrenkum.nl