Huurwoningen anders toewijzen?

Betaalbare huurwoningen zijn ook in onze gemeente schaars. Op één vrijkomende woning reageren vaak tientallen tot een paar honderd geïnteresseerden. Daar zitten ook reacties bij uit de regio, dus niet alleen uit onze eigen dorpen. Renkumse inwoners zien daardoor vaak een huurwoning aan de neus voorbij gaan.

De fractie van GemeenteBelangen heeft een motie opgesteld, samen met VVD en PvdA, waarin het college wordt opgedragen om te onderzoeken wat het effect is van een andere verdeelsleutel. Daarbij wordt een deel van de beschikbare woningen gereserveerd voor zoekenden uit de eigen gemeente. Dat zou de doorstroming in onze dorpen kunnen stimuleren.
GB fractievoorzitter Daniëlle van Bentem vertelt in onderstaande vlog hoe dit precies in elkaar zit. De motie is in de raad van maart unaniem aangenomen.

Dagblad De Gelderlander maakte in onderstaande artikel een politiek rondje in de regio. GB raadslid Paul Janssen:  ‘Als onze kinderen het huis uit willen, maken ze geen schijn van kans. Terwijl we he n wel nodig hebben in het verenigingsleven en als mantelzorger. Zij zijn de leiding bij de scouting en de trainers bij de voetbalclub. Maar dan moeten ze hier wel kunnen wonen.’