Brede steun voor betere afspraken in sociale huuraanbod

GemeenteBelangen (GB) wil het aanbod en kwaliteit van sociale huurwoningen vergroten met duidelijke afspraken. Gemeente Renkum, woningbouwcoöperatie Vivare en huurdersvereniging RHV maken daar als de drie betrokken partners prestatieafspraken over.

GB vindt het belangrijk dat de gemeente in die jaarlijkse onderhandelingen strakke, heldere uitgangspunten inbrengt die bijdragen aan de verbetering van het volkshuisvestingsbeleid en de leefbaarheid in onze dorpen. 

GB heeft het initiatief genomen om het college met een motie op te roepen, de raad meer te betrekken bij het afsluiten van eenduidige en handhaafbare afspraken.

Raadslid Paul Janssen: “Drie partners maken elk jaar afspraken, het is belangrijk dat volksvertegenwoordigers daarbij wensen en bedenkingen aan het college kunnen meegeven. De gemeenteraad kan op die manier meer invloed hebben op de afspraken. Het college is bevoegd die afspraken te maken, daar tornen we niet aan. GB wil dat de gemeenteraad vóór het afsluiten van de prestatieafspraken een serieuze kans krijgt om input mee te geven. Dat is ook onze taak: kaders stellen én ze controleren.”

De motie is gezamenlijk door GB, CDA en VVD opgesteld en met steun van PvdA en D66 ingediend in de raadsvergadering van april. Na een kort debat en een reactie van verantwoordelijk wethouder Sandman is de motie unaniem aangenomen.

Janssen: “Mooi resultaat voor onze inwoners die nu, of in de toekomst, een woning huren bij Vivare. Dit sluit goed aan op de vorige maand aangenomen motie om te onderzoeken of een deel van de beschikbare huurwoningen, met een andere verdeelsleutel aangeboden kunnen worden aan inwoners van onze zes dorpen.”