Bouwen voor leefbare dorpen

GemeenteBelangen (GB) wil een breed woningaanbod om de zes dorpen leefbaar te houden. Betaalbare huur- en koopwoningen zijn schaars in de gemeente Renkum. Mensen met lagere of modale inkomens maken nauwelijks kans op de Renkumse woningmarkt.

“Op termijn heeft dat grote gevolgen voor onze dorpse samenleving. Niet alleen starters of mensen met een laag- of middeninkomen vinden geen plek in onze dorpen. Ook éénouder gezinnen zullen noodgedwongen elders een woning zoeken. Er ontstaat een onevenwichtige populatie waar de lokale economie op zal reageren. Bepaalde voorzieningen zullen verdwijnen, sport- en verenigingsleven hebben juist óók jongeren en twintigers nodig”, zegt raadslid Paul Janssen.

Lokale knoppen

Er zijn in onze gemeente maar weinig plekken waar kan worden gebouwd. Belangrijk om op die schaarse plekken woningen te realiseren waarmee doorstroming wordt bevorderd. Toevoegen van vooral twee-onder-een-kappers in het dure segment trekt volgens GB de markt niet vlot.

“Het trekt vooral mensen van buiten de gemeente aan die in deze prachtige omgeving willen wonen. Terwijl er genoeg animo is voor betaalbare kleinere woningen. Als we onze dorpen op termijn leefbaar willen houden moeten we aan elke lokale knop draaien. Zoals de invoering van zelfbewoningsplicht om te voorkomen dat betaalbare woningen door investeerders worden opgekocht en luxe opgeknapt in het dure huursegment worden aangeboden”, stel Janssen.

GB dient -met andere fracties- volgende maand een motie in om zelfbewoning óók voor bestaande woningen te regelen. Een andere door GB gesteunde lokale stimulans is de afspraak dat minimaal een kwart van te bouwen woningen in nieuwbouwprojecten, dient te passen in het sociale segment.

Janssen: “Voor recente plannen komt dit te laat. Neem het Moviera bouwplan in Oosterbeek waar veel groen verdwijnt, maar niet voor veel betaalbare woningen. GB stemde tegen dat plan, de meerderheid van de raad voor. Starters vallen daar weer buiten de boot. Het moet echt eens anders. Veel van onze kinderen willen hier blijven wonen of terugkeren na hun studie. En geef ze eens ongelijk, het is hier prachtig. Zorg dan wel voor voldoende betaalbare woningen met groen als kernwaarde. En laat het groen niet persé belemmerend zijn. Zet geen groene stolp over onze gemeente. Onze Renkumse dorpen verdienen het om te léven.”

Steun GB

Interesse om samen met GB de lokale politiek sterk te maken? Kijk op onze site www.gbrenkum.nl en neem contact met ons op.

Deze column is gepubliceerd in de weekkrant Rijn en Veluwe op 6 oktober.