Het belang van kritische lokale politiek

Vanuit het Rijk worden veel taken zonder fatsoenlijk budget overgedragen aan gemeenten. Blijft daardoor nog wel ruimte over om op lokaal niveau een eigen beleid op te stellen en uit te voeren? Veel geld en uren worden immers besteed aan de wettelijk opgelegde taken. GemeenteBelangen (GB) is van mening dat lokale inbreng nog steeds mogelijk én noodzakelijk is.

“Een sterke organisatie die óók gebruik maakt van kennis van inwoners is daarbij belangrijk”, zegt fractievoorzitter Daniëlle van Bentem. “Door de Corona-maatregelen zijn spontane ontmoetingen met inwoners beperkt. Ook de informele contacten met andere fracties rondom vergaderingen zijn er nu niet. GB blijft echter inzetten op samenwerken om goede resultaten voor de dorpen te realiseren. Dat hebben we afgelopen jaar vanuit de oppositie gedaan, óók tijdens de coalitiebreuk, en we blijven dat doen. Aan Haagse stokpaardjes doen we daarbij niet, wél aan lokale behoeftes.”

Kritisch
GB maakt zich hard voor een betrouwbare en voorspelbare overheid. Een sterke organisatie die laat zien wat ze doet. Heldere en tijdige communicatie hoort daar zeker bij. Inwoners en hun vertegenwoordigers moeten daar op kunnen rekenen. Raadslid Oswald Velthuizen: “Een kritische blik zorgt voor noodzakelijke scherpte. Waarom doen we welke dingen? En gebeurt dat dan op een correcte manier? Onze inwoners hebben recht op een goed functionerende lokale overheid die zorgt voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Verspillen van geld hoort daar niet bij, we moeten altijd zoeken waar elke euro het meeste effect heeft. Dan kan je écht iets betekenen voor inwoners.”

Los van de landelijke invloed, hebben lokale uitganspunten en besluiten wel degelijk impact op onze dorpen. Denk bijvoorbeeld aan de schaarste op de sociale huurmarkt. “Inwoners uit onze eigen dorpen zien een huurwoning regelmatig toegewezen worden aan zoekenden van buiten de eigen gemeente. Zou een andere verdeelsleutel helpen om de doorstroming in de dorpen te bevorderen?”, stelt raadslid Paul Janssen. De door GB-VVD opgestelde motie om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken is door de gemeenteraad in maart aangenomen. Janssen: “In april komt GB, samen met CDA en VVD, met een motie voor concrete prestatieafspraken tussen gemeente, woningbouwcoöperatie Vivare en huurders. Daarmee kan je lokaal sturen op duurzame afspraken voor leefbare dorpen. Dus ja: lokale politiek heeft echt invloed.”

Meedoen?

Team GB is altijd op zoek naar inwoners met een verhaal, naar inwoners die willen meedenken. Interesse om samen met GB de lokale politiek sterk te maken? Kijk op onze site www.gbrenkum.nl en neem contact met ons op.

Dit artikel is geschreven voor de Raadsrubriek van weekblad Rijn en Veluwe

.