GB: “Inwoners moeten kunnen vertrouwen op verantwoordelijke politiek.”

De oude coalitie is herenigd: D66 sluit zich toch weer wél aan bij GroenLinks, VVD en PvdA. De politieke crisis in Renkum lijkt daarmee opgelost.

Dit werd duidelijk in de extra raadsvergadering van 20 januari, waarin de zoektocht van de minderheidscoalitie naar een bestuurlijk stabiele situatie centraal stond. Deze afloop van de crisis heeft GemeenteBelangen (GB) wel verbaasd en onze fractie vraagt zich af wat er nu eigenlijk het afgelopen half jaar is gebeurd.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem:

“Het begon met het vrijwillige, verrassende, vertrek van wethouder Jasper Verstand. Onze fractie heeft toen samen met CDA en PRD het initiatief genomen om openlijk het gesprek te voeren over het al dan niet vervangen van deze wethouder. Onze argumenten waren helder: de korte tijd tot de volgende verkiezingen, de financiële situatie en het besluit dat er vanaf 2022 sowieso nog maar drie wethouders zijn. Blijkbaar heeft dat geleid tot discussie tussen de coalitiepartijen en in september tot de breuk in de coalitie. Maar in de persberichten lezen we ook dat er sprake is van ‘oud zeer’. Dus er was blijkbaar meer aan de hand?”

Een duidelijk antwoord op die vraag is niet gegeven door D66 en de minderheidscoalitie. Verder dan ‘miscommunicatie’, ‘we begrepen elkaar niet meer’ en ‘we hebben als D66 te snel gereageerd’, kwam het niet.

Van Bentem richtte zich in de raadsvergadering tot GroenLinks, VVD en PvdA:

“GB heeft in november een opening gegeven om uit de impasse te komen. We zijn over onze schaduw gestapt, met als doel de noodzakelijke bestuurlijke rust terug te brengen. Een handreiking van de tweede partij van deze gemeente om samen de eindstreep succesvol te halen. Waarbij voor ons voorop stond om snel met de meest geschikte ploeg aan de slag te gaan voor inwoners op basis van de democratisch aangenomen begroting. De politieke ‘kleur’ van de nieuwe wethouder hebben we opzij gezet. We hebben een aantal gesprekken gevoerd en die waren constructief en in goede sfeer. Dat uiteindelijk de coalitie nu weer voor D66 heeft gekozen verbaast ons. Echter: het is jullie keuze en die respecteren we.”

De vraag die in de raadsvergadering bleef liggen: is het oude zeer opgelost tussen de vier coalitiepartijen? Voor GB een belangrijke vraag omdat inwoners een transparante uitleg verdienen over de breuk, de impasse en het herstel. Zeker in een periode met weer een lastige begroting –met druk vanuit de Provincie- en de leefbaarheid van onze dorpen onder druk staat. Juist dan moet de politiek er voor de inwoners zijn.

Raadslid Oswald Velthuizen: “GB vindt het belangrijk dat we allemaal lering trekken uit wat er is voorgevallen. Dat kan alleen als helder is wat er precies gebeurd is. Waarom is het misgegaan en hoe is het uit te leggen dat de vier partijen elkaar nu weer wel vinden, na een half jaar politieke ellende? Deze Renkumse poppenkast had niet hoeven plaatsvinden denk ik dan.”

GB gaat ervan uit dat de Renkumse politiek zich nu weer volledig kan richten op inwoners en er verder geen tijd en energie wordt verspeeld aan ‘intern gedoe’.

Raadslid Paul Janssen: “Deze hele affaire zal het vertrouwen van inwoners in de lokale politiek geen goed hebben gedaan. Het is van belang dat vanaf nu alle aandacht wordt gericht op zaken die in de dorpen spelen. Onze fractie maakt zich daar hard voor. Er liggen genoeg onderwerpen, denk aan het kritische rapport van de Rekenkamer over ruimtelijke ordening projecten, de regionale energie strategie, de uitdagingen in het sociale domein en de impact van de Coronacrisis op Renkumse ondernemers en inwoners. Er is nogal wat aan de hand in onze dorpen. En daar moet de politiek verantwoordelijkheid in nemen; een politieke crisis gebaseerd op overhaaste besluiten en miscommunicatie helpt dan echt niet.”