GB: “Bibliotheek én stabiele begroting nu intact houden”

GemeenteBelangen wil op verantwoorde manier invulling geven aan de belofte van vorig jaar om financiële meevallers ten goede te laten komen aan inwoners. GB wil deze belofte nakomen door de bezuinigingen op de bibliotheek voor twee jaar te bevriezen.

Het jaar 2021 lijkt met een positief resultaat afgesloten te worden. En de begroting ziet er tot 2023 goed uit. Tegelijkertijd ziet GB dat het nog steeds geen financiële vetpot is; dit wordt ook met klem benadrukt door het college.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “De bibliotheken zijn in onze ogen noodzakelijke voorzieningen voor een brede doelgroep. Veel inwoners van jong tot oud maken gebruik van de bieb. Het gaat veel verder dan alleen boeken lenen; de bieb is een laagdrempelige plek in de dorpen voor ontmoeting, cursussen, verbinding en waardevolle relaties met bijvoorbeeld basisscholen. GB blijft zich hardmaken om deze voorziening in Oosterbeek, Renkum en Doorwerth te behouden.”

Bij de behandeling van de begroting wilde GB een voorstel indienen om de bezuinigingen op de bibliotheek te bevriezen tot 2023. Een deel van het kleine positieve resultaat wilden we daarvoor inzetten. Een bewuste keuze voor een voorziening waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. Tijdens de raadsvergadering werd echter ook duidelijk dat onderzoeken naar mogelijke ándere huisvestiging voor de bibliotheken van Oosterbeek en Renkum, nog dit jaar worden afgerond.

Van Bentem: “De lopende onderzoeken geven mogelijk ruimte voor goedkopere huisvestiging. Die uitkomsten wachten we graag af. Daarom heeft GB besloten ons voorstel voor bevriezing van de bezuiniging terug te trekken. Als begin volgend jaar tóch blijkt dat de bieb in de problemen komt, zal GB alsnog voorstellen om bibliotheek Veluwezoom financieel tegemoet te komen.”

Oproep GB heeft, samen met PRD, andere fracties opgeroepen om alle voorstellen die ten koste gaan van het bescheiden positieve financiële resultaat terug te trekken. En daarmee gehoor te geven aan de uitdrukkelijke oproep van wethouder financiën Marinka Mulder (zie fragment onderaan deze pagina). De fracties van VVD, GroenLinks en D66 hielden echter wel vast aan hun amendementen van 53 en 149 duizend euro.

Van Bentem: “Jammer dat de drie grootste coalitiepartijen toch vasthouden aan hun wensen. De wethouder ontraadde dit zeer stellig. Het is natuurlijk ieders eigen keuze. GemeenteBelangen heeft de woorden van het college ter harte genomen en besloten om onze belofte aan de inwoners op een later moment in te lossen. Behoud van de bieb blijft daarin cruciaal. Dat realisme is typisch GB.”

De fractie van GemeenteBelangen heeft ingestemd met de begroting, met de uitdrukkelijke kanttekening dat de aanpassingen van VVD, GroenLinks en D66 in onze ogen onverstandig zijn en niet bijdragen aan een stabiele financiële positie.

Fragment van betoog wethouder Mulder met de oproep nu geen extra budget te gaan besteden: