Breng politiek naar de dorpen

Breng politiek naar de dorpen
GemeenteBelangen (GB) wil kennis van inwoners écht inzetten om onze omgeving leefbaar te houden.

Komende maanden werkt GB het verkiezingsprogramma voor 2022 verder uit. De GB raads- en commissieleden vertellen hoe belangrijk geluiden uit de dorpen zijn voor de fractie.

“We zoeken de inwoners actief op, we nemen ze serieus. We hebben elkaar nodig om onze samenleving goed in te richten”, zegt Paul Janssen. “Daarom gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers, winkeliers, verenigingen en organisaties. Luisteren naar behoeftes en wensen; pijnpunten en kansen benoemen. Allemaal waardevol om een krachtig programma op te stellen.”

Daniëlle van Bentem vervolgt: “Onze fractie vindt het belangrijk zichtbaar te zijn. In de dorpen en in de (digitale) media. Daar besteden we doorlopend veel aandacht aan, niet alleen in verkiezingstijd. In Coronatijd was dat lastiger maar met een aantal online Dorpscafe’s hebben we toch inwoners aan elkaar verbonden. Iedereen telt voor ons mee. Door te verbinden en te inspireren bereiken wij steeds meer inwoners die het verschil willen maken.”

Kracht van inwoners benutten
“GB staat dicht bij de mensen die hier wonen en werken. We vinden het belangrijk dat de politiek weer terug naar de dorpen gaat: de inwoners zijn aan zet”, stelt Oswald Velthuizen. “De afstand tussen overheid en inwoners is vaak heel groot, dat moet anders. Voor onze fractie staat het lokale belang altijd voorop, niet een landelijk links of rechts politiek principe.”

“Rode draad in onze fractie is passie en bevlogenheid”, aldus Vivienne van der Veen. “Wij willen echt weten wat er speelt in de dorpen én op een realistische manier inwoners ondersteunen en motiveren om problemen op te lossen en doelen te realiseren. De kracht van inwoners hebben we nodig, maar óók een sterke lokale overheid.”

Harm Giezen vult aan: “Én een overheid die helder is over de invloed die inwoners hebben op plannen. Regelmatig geven inwoners aan dat hun inbreng nauwelijks wordt verwerkt, dat is frustrerend én een gemiste kans. Werken aan goede participatietrajecten is cruciaal, GB maakt zich daar sterk voor. Trek lering uit zowel de goed als slecht verlopen trajecten. GB wil inwoners inspireren en verleiden mee te blijven denken; de krachten bundelen voor een duurzame en leefbare dorpen.”

Meedoen?
Team GB is altijd op zoek naar inwoners met een verhaal, naar inwoners die willen meedenken. Interesse om samen met GB de lokale politiek sterk te maken? Kijk op onze site www.gbrenkum.nl en neem vooral contact met ons op.

(deze column is gepubliceerd in weekblad Rijn en Veluwe van 7 juli 2021)