Groen licht voor financiering spoortunnel Wolfheze

De gemeenteraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van 3 miljoen euro voor de spoortunnel in Wolfheze. Dit is het Renkumse deel van het in totaal 31 miljoen euro kostende project. De Wolfhezerweg is de laatste grote overweg op het steeds drukker wordende treintraject Arnhem-Utrecht.

GB pleit al jarenlang voor de realisatie van een tunnel met aandacht voor veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. In het raadsvoorstel stonden op voorhand al bezuinigingsmaatregelen benoemd om een eventuele kostenoverschrijding van het project mee op te vangen.

GB raadslid Paul Janssen: “Deze bezuinigingen betroffen vooral zaken die door inwoners als wenselijk waren aangedragen zoals goede geluidsabsorptie en een tijdelijke overgang tijdens de jarenlange bouwfase van de tunnel. Daarom is GB mede-indiener van een amendement waarmee wordt voorkomen dat de beoogde bezuinigingen zonder instemming van de raad genomen kunnen worden. Deze aanpassing is gelukkig met 15 stemmen vóór, aangenomen.”

Met een motie is het college opgeroepen bij de verantwoordelijke minister en ProRail (de zogenaamde concessieverleners) duidelijkheid te vragen over het in stand houden van station Wolfheze en Oosterbeek.

Janssen: “Deze stations zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Hun voortbestaan is afhankelijk van de stoptrein. Het wordt heel druk op dit traject; wat ons betreft kan niet snel genoeg worden gelobbyd om die stoptreindienstregeling intact te laten. Wij willen dus helder hebben wat de langjarige visie is van de concessieverleners zodat we daarop kunnen inspelen.”

Deze motie is aangenomen met 14 stemmen vóór.