Column: De lokale landelijke stem

Op 17 maart staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer voor de deur. Echt lokale partijen zoals GemeenteBelangen (GB) doen niet mee. Consequentie daarvan is dat wij geen ‘eigen’ landelijke vertegenwoordigers hebben om onze lokale belangen te behartigen.

Wél hebben we samen met andere Renkumse partijen bij verschillende woordvoerders van Tweede Kamerfracties aandacht gevraagd voor de tekorten bij de WMO en de Jeugdzorg. Op deze twee terreinen zijn bij zowat alle gemeenten financiële tekorten ontstaan, omdat het Rijk onvoldoende financiële middelen verstrekt om deze wettelijke taken goed uit te voeren.

Laat Renkum niet stikken

Alle 37 partijen die meedoen aan de landelijke verkiezingen hebben een verkiezingsprogramma. GB zou in deze programma’s ook graag voorstellen zien voor taken die gemeenten, en de lokale politiek, voor hun kiezen krijgen. Taken afstoten naar het lokale niveau, zónder het noodzakelijke geld mee te geven moet echt stoppen. Beste Haagse politiek: laat Renkum niet stikken!

Elke stem telt

GB wil aangeven dat het belangrijk is om te gaan stemmen. De verkiezingen van 17 maart hebben ook direct invloed op onze Renkumse woon, zorg- en leefomgeving. Op wie moeten we stemmen dan? GB kan en wil geen stemadvies meegeven; het is ieders eigen vrije keuze.
Natuurlijk horen wij ook vaak: “Wat maakt mijn stem nou uit, in Den Haag doen ze toch wat ze zelf willen”. GB is van mening dat elke stem er wel degelijk toe doet en het verschil kan maken.

Op initiatief van de Jongerenraad Renkum hebben we een filmpje gemaakt met de volgende boodschap: “De verkiezingen van 17 maart hebben óók effect op onze lokale politiek. Want ideeën van landelijke partijen, raken uiteindelijk ook gemeentes. Denk aan beleid over huisvesting voor jongeren en starters, denk aan de uitdaging op klimaat en duurzaamheid en denk aan de manier waarop kwetsbare jongeren worden ondersteund. Jouw stem kan dus invloed hebben op wat er in jouw omgeving gebeurt! Dus voor wie je ook bent, breng je stem uit. Zo maak je het verschil en draag je bij aan de politiek, zowel landelijk als lokaal.”

Kies verstandig
GemeenteBelangen wenst alle inwoners veel wijsheid toe bij het kiezen van de juiste partij om op te gaan stemmen! Neem even tijd om uit te zoeken welke partij bij je past én realistisch opkomt voor gemeenten.

En oh ja, Stemmen op GB kan volgend jaar weer bij de lokale verkiezingen!
Je kan ook nú al voor ons kiezen door je aan te sluiten bij ons team en je in te zetten voor de leefbaarheid van onze dorpen.