GB: “Actief werken aan sterke gemeente”

Inwoners moeten kunnen rekenen op een transparante, betrouwbare en sterke lokale overheid. Een gemeente die stáát voor zes leefbare dorpen. De beroerde financiële situatie zet echter het voorzieningsniveau van onze gemeente onder druk. Die situatie vraagt volgens GemeenteBelangen om actie.

Bestuurskracht
Een versterkt, meer krachtig lokaal bestuur is noodzakelijk om een toekomstvaste meerwaarde te creëren voor de Renkumse samenleving. Zodat minimaal het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze inwoners duurzaam wordt gewaarborgd. Dit is de kern van het voorstel dat in de raadsvergadering van maart is besproken en ook door GB wordt gesteund.

In de raad hebben alle fracties ingestemd om te starten met het onderzoeken van de benodigde stappen. Er komt daardoor een onderzoek naar de vereisten voor een toekomstbestendige organisatie. Ook wordt gekeken hoe de inhoudelijke samenwerking tussen raad, college en organisatie verbeterd kan worden. Hierin worden de aanbevelingen van de Horsa onderzoekscommissie ook meegenomen.

GB fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Het is van groot belang dat we met z’n allen een duidelijk en transparant proces starten. Er moet wat ons betreft nu écht een verandering worden ingezet, zodat inwoners een sterke gemeente aan hun zijde hebben. Via een amendement willen we, samen met de PvdA, onderstrepen dat raad, college en organisatie als gelijkwaardige partner optreden in dit hele traject.“

Het ingediende amendement is in de raadsvergadering overgenomen door het college.

Raden in Verzet
Met alleen een krachtig lokaal bestuur zijn we er nog niet. De financiële ellende wordt vooral veroorzaakt doordat vanuit de lándelijke overheid steeds meer taken worden neergelegd bij gemeenten zónder fatsoenlijk budget. Vorig jaar al heeft onze fractie weloverwogen meegedaan aan de actie #StopLokaleBezuinigingen.

Afgelopen raadsvergadering hebben alle fracties een motie gesteund om als gemeente aan te sluiten bij een landelijk initiatief: Raden In Verzet.

GB raadslid Paul Janssen: “Ruim honderd gemeenteraden hebben zich al aangesloten bij deze beweging. Er moet een sterk signaal worden gegeven aan de nieuwe 2e kamer in Den Haag. Een signaal voor fatsoenlijke budgetten vanuit het Rijk zodat gemeentes niet kapot worden bezuinigd. Dit versterkt ook de lobby van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om te zorgen voor een eerlijkere verdeling vanuit het Gemeentefonds.”

Renkum is nu dus aangesloten bij dit initiatief en zal de bijbehorende, landelijk georganiseerde, acties op passende wijze steunen. Voor GB past dit bij het knokken voor zes leefbare Renkumse dorpen.