Veranderend Renkum

‘Ondersteuning Thuis’ is vernieuwde maatwerkvoorziening

Een belangrijk uitgangspunt van GB is: ‘inwoners die hulp nodig hebben moeten hulp krijgen’. Inwoners moeten fatsoenlijke ondersteuning krijgen die bij hen past en waar behoefte aan is. Vanuit het coalitieakkoord Veranderend Renkum wordt hier invulling aan gegeven in het sociale domein. Zo zijn er maatwerkvoorzieningen die ervoor zorgen dat inwoners prettig en zelfstandig kunnen (blijven) […]

‘Ondersteuning Thuis’ is vernieuwde maatwerkvoorziening Meer lezen »

Begrotingsraad: onduidelijkheid over duurdere afvalinzameling

In de raadsvergadering van 8 november is de gemeentelijke begroting 2018 aangenomen. GemeenteBelangen is van mening dat het een solide, sluitende begroting is met voldoende kansen voor onze inwoners. Tijdens de behandeling hebben we uiteraard een aantal zaken aangehaald die voor GB van belang zijn. Zoals de -ogenschijnlijke?- duurdere afvalinzameling. De gevolgen van het nieuwe afvalbeleid

Begrotingsraad: onduidelijkheid over duurdere afvalinzameling Meer lezen »

“Maak realistische keuzes, investeer in kennis en benut kansen”

GemeenteBelangen heeft bij de behandeling van het Meerjarenbeleidsplan een duidelijke visie gegeven voor de komende jaren. De rode draad is voor GB duidelijk: maak realistische keuzes, investeer in kennis en benut kansen.  Fractievoorzitter Danielle Gerritsen-van Bentem verwoordde onze visie in de gemeenteraad van 28 juni. Realistische keuzes “We moeten alle zeilen bijzetten om de gemeentelijke begroting sluitend

“Maak realistische keuzes, investeer in kennis en benut kansen” Meer lezen »

Hoog en Laag: “Coaches blijven actief in Sociaal Team gemeente Renkum”

RENKUM De gemeente Renkum blijft coaches inzetten in het Sociaal Team. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Sinds 1 januari 2016 zijn er op pilotbasis zes (en later in het jaar acht) coaches ingezet. Zij zorgen dat bij complexe situaties in een gezin de regie op het leven blijft, door ze daarin

Hoog en Laag: “Coaches blijven actief in Sociaal Team gemeente Renkum” Meer lezen »

De Gelderlander: “Buurtzorg blijft zorg aanbieden” en HL: “onnodige onrust over buurtdiensten”

Buurtdiensten blijft haar diensten voor Hulp bij het Huishouden in onze gemeente aanbieden. Dit is een gevolg van de verlenging van eerder gemaakte afspraken op basis van een normale goede vergoeding. En dat is goed nieuws! GB betreurt echter dat er in de media onrust is veroorzaakt terwijl de gesprekken over verlenging van het bestaande

De Gelderlander: “Buurtzorg blijft zorg aanbieden” en HL: “onnodige onrust over buurtdiensten” Meer lezen »

Kansen én De Renkumse Maat in GB Dorpscafé

Onze samenleving verandert; de overheid gaat steeds meer uit van wat mensen nog wél kunnen. Ook onze gemeente zoekt naar een passende rol om deze omslag vorm te geven. Inwoners, overheid, bedrijfsleven zullen meer dan ooit de handen ineen moeten slaan om de noodzakelijke vernieuwingen vorm te geven. De huidige coalitie heeft niet voor niets het

Kansen én De Renkumse Maat in GB Dorpscafé Meer lezen »

“Gemeente moet veel meer de aanjagende rol aannemen”

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stonden onder andere de Voorjaarsnota 2016 en het Meerjarenbeleidsplan op de agenda. Onze fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen reageerde woensdag 29 juni op de doelstellingen en financiële onderbouwing van het college. Haar betoog is te bekijken via raad.renkum.nl en hieronder te lezen: Voorzitter, de Voorjaarsnota 2016 geeft onder aan de

“Gemeente moet veel meer de aanjagende rol aannemen” Meer lezen »

“Meepraten over zorg en welzijn is voor veel mensen nieuw. Maar het kan!”

Gemeente Renkum maakt een start met het project ‘Wij kunnen het!’ waarbij  inwoners, verenigingen of organisaties kunnen meedenken over lokale voorzieningen voor zorg, welzijn en de leefbaarheid van uw buurt, wijk of dorp en de gemeente kunnen uitdagen (‘Right to Challenge’).  In aanloop naar de eerste bijeenkomsten op 12 en 19 mei geeft wethouder Hermine van

“Meepraten over zorg en welzijn is voor veel mensen nieuw. Maar het kan!” Meer lezen »

GB: ‘creatieve en realistische bestuurskracht inzetten’

  Woensdag 24 juni was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Vanaf 15 uur werden onder andere het meerjarenbeleidsplan en de voorjaarsnota besproken. Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen van GemeenteBelangen zag belangrijke aandachtspunten uit het coalitieakkoord “Veranderend Renkum” terug. ‘Maar de vraag blijft alleen: is het wel veranderend genoeg?’ De fractievoorzitters zoomden in op de inkomsten en uitgaven

GB: ‘creatieve en realistische bestuurskracht inzetten’ Meer lezen »

Interview met wethouder Hermine van den Berg: Een jaar later…

De nieuwe fractie van GemeenteBelangen is nu een jaar onderweg sinds de verkiezingen van maart 2014. Door deelname aan de coalitie ‘Veranderend Renkum’ is onze voormalige fractievoorzitter Hermine van den Berg wethouder geworden in het College van B&W met de portefeuille zorg. Alle reden om in een interview te vragen aan Hermine hoe haar eerste

Interview met wethouder Hermine van den Berg: Een jaar later… Meer lezen »