“Gemeente moet veel meer de aanjagende rol aannemen”

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stonden onder andere de Voorjaarsnota 2016 en het Meerjarenbeleidsplan op de agenda. Onze fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen reageerde woensdag 29 juni op de doelstellingen en financiële onderbouwing van het college. Haar betoog is te bekijken via raad.renkum.nl en hieronder te lezen:

raad 29 juni 2016_01Voorzitter, de Voorjaarsnota 2016 geeft onder aan de streep een negatief saldo. Bijna een jaarlijks terugkerend patroon: het blijkt dat er na het eerste kwartaal nog weinig grip is, en je ziet het herstel in de najaarsnota. We herkennen het patroon, het is zeker niet leuk, maar angst hebben we niet.  GemeenteBelangen heeft vertrouwen dat het college, met dit patroon in het achterhoofd, geen onverantwoorde uitgaven zal doen.

Je ziet dat de decentralisaties veel vergen van onze financiën en van de ambtelijke inzet. Er wordt veel van ons verwacht én er zijn nog veel onzekerheden. Aan de andere kant zijn er ambities en als je maximaal wil omvormen heb je zeker een buffer nodig. GemeenteBelangen gaat dan ook akkoord met de voorjaarsnota en de gevraagde beslissingen van het college.

Actief ondernemers verleiden

Met betrekking tot het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 willen we een aantal thema’s benoemen. We zien drastische wijzigingen bij het inzetten van de wsw-werkers (vanuit de wet sociale werkvoorziening) en andere inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, de Permar is immers niet meer de toekomst! GB vraagt zich af of wij als gemeente voldoende inzetten op mogelijkheden bij lokale ondernemingen. Met andere woorden:  hoe concreet kunnen wij lokale ondernemers verleiden om te participeren in onze opdracht om deze inwoners aan het werk te helpen? Welke concrete plannen liggen er? Ontmoetingen tussen gemeente en lokale ondernemers, zoals gisteren gebeurde, is een goed voorbeeld; maar nemen wij daarbij voldoende dit onderwerp mee?

Daarnaast gaat Ede haar wsw-ers inzetten bij de groenvoorziening van ACV. Kan het college uitleggen wat dit voor de winst en dividend betekent van ACV aangezien wij als gemeente óók aandeelhouder zijn van ACV?

Inwoners betrekken

We maken flinke stappen in het sociaal domein. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de goed ontvangen avonden over ‘right to challenge’. Opstartbijeenkomsten die de samenleving in beweging wil krijgen voor initiatieven op het gebied van het sociale domein. Drukbezochte avonden. Maar onze vraag is: wat komt er concreet uit?We gaan – en niet alleen in Renkum hoor-  er te gemakkelijk vanuit dat inwoners zich een weg weten te banen door de vele regels en procedures, om maar niet te spreken over de wegen die er zijn die leiden tot subsidiemogelijkheden. Als we in de transformatie zitten om als gemeente meer pártner te willen zijn van onze inwoners, moeten wij deze inwoners hierin ook meenemen.

Crowdfunding

Dit is een mooi bruggetje naar onze motie ‘Crowdfunding’: een nieuwe manier om initiatieven te financieren en te stimuleren tot een succes. Tot nu toe hebben we een vrij traditionele manier van behandelen van een initiatief:  ambtenaar kijkt naar een inwonersinitiatief en beoordeelt of deze in aanmerking komt voor een subsidie. Bij crowdfunding gaat dat anders! Hier voer je een campagne waarin je mensen enthousiasmeert en overtuigt om een bijdrage te doen aan jouw initiatief. Je creëert dus middelen maar óók het gewenste draagvlak voor jouw plan.

Wat de gemeente kan doen is bijvoorbeeld het bieden van een platform en te beoordelen welk initiatief op het platform komt en welke niet. Door middel van deze nieuwe manier van financieren van initiatieven blijft de gemeente op gepaste afstand die past binnen de rol als regisseur en kunnen instanties, ondernemingen en inwoners elkaar helpen om hun initiatief tot een succes te maken. Je creëert de verbinding die veel initiatiefnemers zoeken.

Airborne Wandeltocht

Kijk ook even de manier waarop we dit aangepakt hebben met de Airborne Wandeltocht. Zoeken naar mogelijkheden buiten de traditionele wegen. De provincie en het Vfonds subsidiëren nu samen 30.000 euro én gisteren bereikte ons het heugelijke nieuws dat ook de gemeente Renkum de Airborne Wandeltocht financieel gaat ondersteunen. Voor deze vergadering had GemeenteBelangen een motie voorbereid, maar deze is nu niet meer nodig. Goed  nieuws voor de organisatie van deze wandeltocht door al onze dorpen, zeker in het jaar van de 70e editie.

Om nog even door te gaan op die subsidies van de provincie: we hebben het idee dat Renkum onvoldoende gebruik maken van de subsidiemogelijkheden bij de provincie. Rheden en Arnhem daarentegen maken veel meer gebruik hiervan, kunt u ons uitleggen college hoe komt dit?

Tempo sportnota 

Als afronding vraagt GemeenteBelangen toch weer de aandacht voor sport. Het proces naar de broodnodige herbezinning van de sportnota verloopt in een tempo dat vergelijkbaar is met oude sportende veteranen uit de vijfde klasse, die strompelend na 45 minuten naar oude, slecht onderhouden kleedkamers lopen. Dat is iets anders dan de Olympische paragrafen die de nota kent. De nota heeft daarnaast de naam ‘Sportief verbinden’, maar de verbinding met sportaccommodaties, scholen en de WMO ontbreekt ons inziens.

Onze verwachtingen zijn dan ook hoog als de nota in augustus terug op de agenda komt: een veilige en goede infrastructuur voor de twee sportkernen en een uitvoeringsparagraaf met breedtesportambities, sociaal-maatschappelijke ambities, welzijnsambities en economische ambities. Laat sport geen ondergeschoven kindje blijven, maar laten we concreet aan de gang gaan.

Aanjagen

De zojuist benoemde thema’s hebben een gemeenschappelijke deler en dat is misschien wel het woord ‘aanjagen’; de gemeente als aanjager. GemeenteBelangen ziet de gemeente graag  veel meer deze aanjagende rol aannemen.

Ten slotte bedanken we het  college, de griffie en de verschillende ambtelijke teams voor hun inzet en de wijze waarop we met deze stukken inzicht hebben gekregen en verder kunnen na de zomer.