“Maak realistische keuzes, investeer in kennis en benut kansen”

GemeenteBelangen heeft bij de behandeling van het Meerjarenbeleidsplan een duidelijke visie gegeven voor de komende jaren. De rode draad is voor GB duidelijk: maak realistische keuzes, investeer in kennis en benut kansen.  Fractievoorzitter Danielle Gerritsen-van Bentem verwoordde onze visie in de gemeenteraad van 28 juni.

Realistische keuzes

“We moeten alle zeilen bijzetten om de gemeentelijke begroting sluitend te maken; welke aanwijzingen kunnen we daarbij nu geven voor eventueel nieuw beleid? Wat is slim en verstandig op dit moment? Onze gemeente zit financieel in een situatie van het hoofd boven water houden. Dat brengt ons als partij in een dilemma: gaan we hollen of stilstaan? Is het verstandig om nieuw beleid te maken als we in de rode cijfers lopen? Of gaan we slechts bestaand beleid voortzetten én besparingsmogelijkheden zoeken?

Dit alles valt niet mee voor GemeenteBelangen als ambitieuze club; echter realisme wordt nu gevraagd. Daarom maken we keuzes waarbij we slim focussen: regel voor inwoners de noodzakelijke en wezenlijke zaken goed. Dat is verstandiger dan heel veel zaken maar een beetje doen.”

 Investeer voor de toekomst

“Dit vraagt ook om een zakelijke houding. Dit vraagt om investeringen in kwaliteit. GemeenteBelangen maakt die keuzes op zo’n manier dat inwoners die echt zorg nodig hebben ze ook daadwerkelijk krijgen. Een goed voorbeeld is het investeringsplan sociaal domein waarvan GB al eerder heeft aangegeven dat het een realistisch én noodzakelijk plan voor inwoners is.

GemeenteBelangen heeft niet het gevoel stil te staan. Onze gemeente zoekt samenwerkingen en bouwt netwerken en kennis op zoals de nieuwe veranderende samenleving ook vraagt. Denk aan De Connectie: een samenwerking met Arnhem en Rheden op het gebied van bedrijfsvoering in deze drie gemeenten mét behoud van zelfstandigheid. Probeer niet altijd het wiel zelf uit te vinden. De ontwikkelingen in de samenleving én de financiële druk op de budgetten vragen hier om. De wereld om ons heen verandert, ook in onze dorpen. En daar moeten we op inspelen: we moeten wel!

Kennis en ervaring van inwoners benutten

GemeenteBelangen kijkt kritisch naar datgene wat de samenleving vraagt van een gemeentelijke organisatie. En is vraag en aanbod in Renkum op kwalitatief en financieel gebied dan ‘matchend’? Nee… We hebben veel inhuur nodig en dat is voor de lange termijn niet de oplossing. We moeten de komende maanden daarom hard aan de slag. Om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. GB roept samen met andere fracties het college op om op korte termijn te komen met een plan. Een plan dat onze gemeente toekomstbestendig maakt zodat we ons gemakkelijk kunnen bewegen in deze snelle veranderende samenleving.

GemeenteBelangen vindt het essentieel dat hierbij de kennis en ervaring van inwoners veel beter wordt benut. We moeten openstaan voor hele korte lijnen met betrokken en waardevolle organisaties en inwoners. Daar moeten we een passende en werkbare structuur voor inzetten. Voorbeelden zijn er al: de netwerkorganisatie ‘Renkum voor Elkaar’ en de drukbezochte en succesvolle ondernemersbijeenkomsten.

Koester wat je hebt en pak kansen

De huidige financiële cijfers vragen volgens GemeenteBelangen om het maken van keuzes. Zorg dat je als gemeente niet stilstaat of zelfs achteruit holt. Daarbij moet je zaken die goed gaan ook blijven koesteren en verzorgen. Laat de kippen met de gouden eieren niet verhongeren. Denk hierbij aan de toeristische potentie van onze gemeente. Die zorgt voor aanloop, activiteiten, levendigheid, sociale samenhang en dáárdoor leefbaarheid in onze dorpen. Als Airborne-gemeente hebben we bijvoorbeeld een enorme troef met het Airborne Museum: een sterke partner op het gebied van cultuurhistorie, toerisme en educatie. Wat GemeenteBelangen betreft liggen hier kansen. Denk aan co-finianciering waardoor lasten worden gedeeld door partners die anders niet in beeld komen; op die manier neemt de gemeente verantwoordelijkheid en draagt bij om zaken in stand kan houden en zelfs te verbeteren. Daarom hebben we de motie co-financiering Airborne Museum opgesteld.

Een andere keuze is voor ons het wegenonderhoud en de veiligheid die hierbij hoort. Als wij hier niet voldoende in blijven investeren, komt dit als een boemerang terug naar ons als kostenpost. Bovendien wil GemeenteBelangen geen onveilige situaties voor onze inwoners.

We zijn een realistische partij en weten dat er in lastige tijden altijd nieuwe kansen ontstaan. GemeenteBelangen is er van overtuigd dat we met een realistische kijk deze kansen kunnen pakken en benutten.”