GB: ‘creatieve en realistische bestuurskracht inzetten’

 

danielle@gbrenkum.nl

Woensdag 24 juni was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Vanaf 15 uur werden onder andere het meerjarenbeleidsplan en de voorjaarsnota besproken. Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen van GemeenteBelangen zag belangrijke aandachtspunten uit het coalitieakkoord “Veranderend Renkum” terug. ‘Maar de vraag blijft alleen: is het wel veranderend genoeg?’

De fractievoorzitters zoomden in op de inkomsten en uitgaven van het lopende begrotingsjaar. De voorjaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van circa 9 ton, mede veroorzaakt door een lagere uitkering vanuit Den Haag.

Daniëlle: ‘Hoe houden we ons huishoudboekje op orde? Wij kunnen stellen dat het budget krap is, en dan drukken we ons nog netjes uit. Maar we willen als GemeenteBelangen – ondanks deze tegenvallende cijfers – vol energie, visie en daadkracht blijven besturen. Niet terughoudend, maar handelen vanuit positiviteit. Deze positiviteit willen we stoppen in het zoeken naar (nieuwe) samenwerkingen, synergiën en het zoeken naar en benutten van kansen. Wij zijn er ook van overtuigd dat we met deze creativiteit gevonden geld kunnen genereren.’

Daniëlle noemde daarbij een aantal voorbeelden, zoals het combineren van het sociale domein met sportverenigingen. ‘Kijk of er binnen sportverenigingen mogelijkheden zijn, om mensen met een beperking dagelijks op te vangen in samenwerking met een professionele partner. Maak bijvoorbeeld gebruik van bestaande gebouwen die overdag leegstaan. In de praktijk werkt dit al, zoals in Wolfheze tussen Pro Persona en voetbal vereniging Wodanseck.’

Tenslotte wees Daniëlle op de betere en kansrijke tijden die weer gaan komen. ‘Tot die tijd zullen we gezamenlijk onze creatieve en realistische bestuurskracht moeten inzetten, zodat we de rekening niet veel later om de oren krijgen, én er nu niemand aan de kant komt te staan.’