sociaal domein

Onvoldoende controle op gemeentelijke uitgaven

Er is onvoldoende controle op uitgaves die Renkum doet in het sociaal domein. Deze trieste conclusie heeft GemeenteBelangen vastgesteld bij de behandeling van de Jaarrekening 2019. Ook de accountant is kritisch; er is slechts een ‘goedkeuring met beperking’ afgegeven. De accountant geeft duidelijk aan dat deze beperking zit in de getrouwheid en rechtmatige besteding van […]

Onvoldoende controle op gemeentelijke uitgaven Meer lezen »

Vrijwel lege raadsagenda: heeft het college onze gemeente wel onder controle?

De raadsvergadering van februari had een opmerkelijk lege agenda. De twee geplande grote onderwerpen –vernieuwen openbare verlichting en bodemkwaliteitskaart–  werden door het college van de agenda afgevoerd, mede naar aanleiding van veel onduidelijkheden in de raadscommissie halverwege februari. De fractie van GemeenteBelangen gaf daarna aan teleurgesteld te zijn dat het college op zo’n belangrijk onderwerp waar

Vrijwel lege raadsagenda: heeft het college onze gemeente wel onder controle? Meer lezen »

‘Ondersteuning Thuis’ is vernieuwde maatwerkvoorziening

Een belangrijk uitgangspunt van GB is: ‘inwoners die hulp nodig hebben moeten hulp krijgen’. Inwoners moeten fatsoenlijke ondersteuning krijgen die bij hen past en waar behoefte aan is. Vanuit het coalitieakkoord Veranderend Renkum wordt hier invulling aan gegeven in het sociale domein. Zo zijn er maatwerkvoorzieningen die ervoor zorgen dat inwoners prettig en zelfstandig kunnen (blijven)

‘Ondersteuning Thuis’ is vernieuwde maatwerkvoorziening Meer lezen »

Begrotingsraad: onduidelijkheid over duurdere afvalinzameling

In de raadsvergadering van 8 november is de gemeentelijke begroting 2018 aangenomen. GemeenteBelangen is van mening dat het een solide, sluitende begroting is met voldoende kansen voor onze inwoners. Tijdens de behandeling hebben we uiteraard een aantal zaken aangehaald die voor GB van belang zijn. Zoals de -ogenschijnlijke?- duurdere afvalinzameling. De gevolgen van het nieuwe afvalbeleid

Begrotingsraad: onduidelijkheid over duurdere afvalinzameling Meer lezen »

Investeringsplan Sociaal Domein: “realistisch, kostbaar én noodzakelijk voor inwoners’

In de commissie Inwoners van 6 juni is het Investeringsplan Sociaal Domein 2020 besproken. GB is van mening dat we als gemeente moeten investeren in het sociaal domein, daar kunnen we niet omheen. Met het plan dat er nu ligt is GB tevreden. Het is een realistisch, kostbaar én noodzakelijk plan, gebaseerd op ervaringen en

Investeringsplan Sociaal Domein: “realistisch, kostbaar én noodzakelijk voor inwoners’ Meer lezen »

Hoog en Laag: “Coaches blijven actief in Sociaal Team gemeente Renkum”

RENKUM De gemeente Renkum blijft coaches inzetten in het Sociaal Team. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Sinds 1 januari 2016 zijn er op pilotbasis zes (en later in het jaar acht) coaches ingezet. Zij zorgen dat bij complexe situaties in een gezin de regie op het leven blijft, door ze daarin

Hoog en Laag: “Coaches blijven actief in Sociaal Team gemeente Renkum” Meer lezen »

Geld beschikbaar voor vernieuwing in het sociaal domein

Wethouder Hermine van den Berg legt in weekblad Hoog en Laag uit hoe het in Renkum zit met het overschot van circa vier miljoen euro in het sociaal domein. 11-05-2016, 10:00 | Van de redactie RENKUM De gemeente Renkum houdt ongeveer vier miljoen euro over in het sociaal domein. Dit geld blijft beschikbaar voor het sociaal

Geld beschikbaar voor vernieuwing in het sociaal domein Meer lezen »

Wethouder van den Berg over de vermeende overschotten in sociaal domein

In de media is veel aandacht voor gemeentes die zorggeld op de plank laten liggen of inzetten voor niet-zorgtaken. In reactie daarop laat Norbert  Strijker – specialist in sociaal domein-een ander geluid horen: “Er is onderzocht dat veel gemeentes geld overgehouden hebben afgelopen jaar. Iedereen schreeuwt moord en brand maar wat is er nu eigenlijk aan

Wethouder van den Berg over de vermeende overschotten in sociaal domein Meer lezen »