Fractie nieuws

Renkumse sportparken veilig bereikbaar?

GemeenteBelangen is van mening dat inwoners op een prettige, veilige manier de Renkumse sportparken moeten kunnen bereiken. Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “de veiligheid van inwoners is voor GB van groot belang; daar hoort zeker óók bij dat zowel kinderen als volwassenen zich veilig voelen als ze naar hun sportclubs gaan. Goed onderhouden toegangswegen met voldoende …

Renkumse sportparken veilig bereikbaar? Lees verder »

Politieke keuzes raken je omgeving; laat je stem dus horen

Op vrijdag 13 oktober gaan we weer in gesprek met inwoners en ondernemers in het GB Dorpscafé. De hoofdvraag is heel duidelijk: bij welke onderwerpen is politieke aandacht veel meer gewenst of zelfs noodzakelijk? Waar lopen inwoners keer op keer tegenaan en wanneer voelen ondernemers zich niet gehoord? Hebben inwoners invloed op de plannenmakers van …

Politieke keuzes raken je omgeving; laat je stem dus horen Lees verder »

“Airborne is historie, herdenken en wandelen tegelijk”

De gemeente Renkum en de organisatie van de Airborne Wandeltocht hebben een meerjarig convenant ondertekend waarin over en weer praktische en financiële zaken zijn vastgelegd. De Politie Sportvereniging ‘Renkum’ (PSVR) onderhandelt al jaren met de gemeente over de noodzakelijke afspraken. Burgemeester Agnes Schaap: “Vanwege de historische verbondenheid met de Wandeltocht én het belang dat wij hechten …

“Airborne is historie, herdenken en wandelen tegelijk” Lees verder »

Antwoorden college op GB vragen over dwangsom voor gemeente Renkum

De Raad van State heeft Renkum een dwangsom opgelegd wanneer niet tijdig een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor het gebied Veentjesbrug in Heelsum. De fractie van GemeenteBelangen is onaangenaam verrast deze dreigende boete uit de media te moeten vernemen, een boete die tot 15.000 euro kan oplopen. Het college heeft de raad hier niet over geïnformeerd en …

Antwoorden college op GB vragen over dwangsom voor gemeente Renkum Lees verder »

Condoleance overlijden Peter van der Pas

Wij zijn diep geschokt door het droevige bericht dat Peter van der Pas -fractievoorzitter van CDA Renkum- zaterdag 7 mei volkomen onverwacht is overleden. Peter was een ontzettend fijne collega, maar bovenal een fantastisch mens. Het leven is soms erg oneerlijk… We wensen zijn familie, vrienden, de fractie en het bestuur van CDA Renkum veel sterkte met dit grote verlies. …

Condoleance overlijden Peter van der Pas Lees verder »

Antwoorden op vragen GB over toegankelijkheid gemeentelijke website

Enige tijd geleden stelde onze fractie vragen over de toegankelijkheid van de website van de gemeente. Lees hieronder de antwoorden van het college:   Uit onderzoek van de Stichting Drempelvrij, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens, blijkt dat een overgrote meerderheid van de gemeentelijke websites niet goed toegankelijk is voor …

Antwoorden op vragen GB over toegankelijkheid gemeentelijke website Lees verder »

Vervolgvragen over mobiel netwerk Heveadorp

GemeenteBelangen is bezorgd over de signalen van inwoners van Heveadorp dat er in hun dorp problematische en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door de huidige kwaliteit van het mobiele netwerk. Denk aan mogelijke levensbedreigende situaties waarbij mobiele berichten worden verstuurd: oproepen voor AED ondersteuning, Burgernet, NL-Alert of navigatiesystemen van hulpverleners. Daarnaast wordt steeds vaker gebruik gemaakt …

Vervolgvragen over mobiel netwerk Heveadorp Lees verder »

Reactie college over GB vragen mobiel netwerk Heveadorp

Begin april heeft GemeenteBelangen een aantal vragen aan het college gesteld over het mobiele netwerk in Heveadorp. Na drie maanden heeft het college op 10 juli onderstaande summiere reactie gegeven: Op 21 mei 2015 ontvingen wij van de fractie van GemeenteBelangen vragen over problemen met het mobiel netwerk Heveadorp. In dit memo geven wij een …

Reactie college over GB vragen mobiel netwerk Heveadorp Lees verder »