‘Ondersteuning Thuis’ is vernieuwde maatwerkvoorziening

Een belangrijk uitgangspunt van GB is: ‘inwoners die hulp nodig hebben moeten hulp krijgen’. Inwoners moeten fatsoenlijke ondersteuning krijgen die bij hen past en waar behoefte aan is. Vanuit het coalitieakkoord Veranderend Renkum wordt hier invulling aan gegeven in het sociale domein. Zo zijn er maatwerkvoorzieningen die ervoor zorgen dat inwoners prettig en zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Een bekende dienst is bijvoorbeeld ‘Hulp bij het Huishouden’ die vanaf 2018 onder de naam ‘Ondersteuning Thuis’ verder gaat.

Wethouder Hermine van den Berg: “Deze vernieuwde maatwerkvoorziening is in samenspraak met inwoners, de Wmo-adviesraad en aanbieders tot stand gekomen. Omdat de bestaande contracten met aanbieders van Hulp bij het Huishouden aflopen is er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. In december 2017 wordt definitief vastgesteld welke aanbieders Ondersteuning Thuis gaan leveren.”

Zorgvuldig met inwoners en dienstverleners omgaan

Voor het geval een aanbieder die nu Hulp bij het Huishouden levert niet inschrijft, wordt zorg gedragen voor een zorgvuldige overdracht van personeel en cliënten. Inwoners die gebruik maken van de maatwerkvoorziening worden in december op de hoogte gesteld over eventuele veranderingen.

Hermine van den Berg: “Inwoners moeten kunnen rekenen op een kwalitatieve dienst met heldere tarieven die zorgvuldig zijn vastgesteld. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de werknemers van de dienstverleners conform de geldende CAO worden ingeschaald en beloond. Een complex geheel dat we bij de aanbesteding duidelijk hebben vastgelegd in een Pakket van Eisen.”

Meer informatie over Ondersteuning Thuis is te lezen op de website van de gemeente:  https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Laatste_nieuws/November_2017/Ondersteuning_Thuis_nieuwe_naam_voor_Hulp_bij_het_Huishouden