gemeenteraad

GB stelt sport, groen en ontwikkelingen dorpskernen centraal bij begrotingsbehandeling

Woensdag 2 november stonden de najaarsnota 2016 en de begroting 2017 op de agenda van de gemeenteraad. GemeenteBelangen stelde een aantal onderwerpen centraal. De eerste betreft de overdracht van de sportparken in Renkum/Heelsum en Oosterbeek van de gemeente naar de verenigingen. Samen met de coalitiepartijen heeft GB een motie ingediend om ervoor te zorgen dat

GB stelt sport, groen en ontwikkelingen dorpskernen centraal bij begrotingsbehandeling Meer lezen »

GB in de bres voor Airborne

Woensdag kwam de Renkumse gemeenteraad voor het eerst onder voorzitterschap van de nieuwe burgemeester Bloemen bijeen. Hij begon zijn eerste vergadering met een respectvol In Memoriam van Peter van der Pas, de fractievoorzitter van het CDA die onlangs plotseling overleed.  Twee onderwerpen uit de vergadering lichten we in dit verslag toe. Airborne Wandeltocht Op initiatief

GB in de bres voor Airborne Meer lezen »

Condoleance overlijden Peter van der Pas

Wij zijn diep geschokt door het droevige bericht dat Peter van der Pas -fractievoorzitter van CDA Renkum- zaterdag 7 mei volkomen onverwacht is overleden. Peter was een ontzettend fijne collega, maar bovenal een fantastisch mens. Het leven is soms erg oneerlijk… We wensen zijn familie, vrienden, de fractie en het bestuur van CDA Renkum veel sterkte met dit grote verlies.

Condoleance overlijden Peter van der Pas Meer lezen »

Poort van Doorwerth centraal in laatste Raad van 2015

Afgelopen woensdag vond alweer de laatste raadsvergadering van 2015 plaats. Samen met het CDA en de VVD diende GemeenteBelangen een motie vreemd aan de orde aan om de openingstijden van het loket Burgerzaken op maandagavond met een uur te verruimen naar 20.00 uur. Met elf tegen tien haalde de motie het net niet. ‘Erg jammer, de

Poort van Doorwerth centraal in laatste Raad van 2015 Meer lezen »

GB pleit met succes voor sportparken en verkeersveiligheid

Woensdagavond 4 november stonden de begroting 2016 en de najaarsnota 2015 op de agenda van de gemeenteraad. Voor GemeenteBelangen stonden onder andere de sportparken en de verkeersveiligheid centraal. Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen sprak in haar betoog over de enorme maatschappelijke waarde van sport, het stijgend aantal sportende leden en de daarbij noodzakelijke verkeersveiligheid op de sportparken.

GB pleit met succes voor sportparken en verkeersveiligheid Meer lezen »

Impressie van raadsvergadering: een hamerstuk, een ingetrokken en een verworpen motie

In de Raadsvergadering van 30 september stond onder andere het Centrumplan Doorwerth op de agenda. In de voorbereidende commissie was al duidelijk geworden dat de raad akkoord zou gaan met het afrondende rapport van de eerste fase. En daarmee de kaders meegeeft aan de werkgroep om verder te gaan met de uitwerking van een gedragen centrumplan. Een mooie

Impressie van raadsvergadering: een hamerstuk, een ingetrokken en een verworpen motie Meer lezen »

GB: ‘creatieve en realistische bestuurskracht inzetten’

  Woensdag 24 juni was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Vanaf 15 uur werden onder andere het meerjarenbeleidsplan en de voorjaarsnota besproken. Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen van GemeenteBelangen zag belangrijke aandachtspunten uit het coalitieakkoord “Veranderend Renkum” terug. ‘Maar de vraag blijft alleen: is het wel veranderend genoeg?’ De fractievoorzitters zoomden in op de inkomsten en uitgaven

GB: ‘creatieve en realistische bestuurskracht inzetten’ Meer lezen »

Raad 28 januari: Alternatieven voor woningbouwplan 3b4 zuid!

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari jl. stond het bouwplan van het gebied 3b4 zuid in Renkum op de agenda. Oorspronkelijk gaat het plan uit van de bouw van 22 eengezinswoningen in de sociale sector. Op het eerste gezicht niets mis mee volgens ons. Meer inwoners en meer woningen in de sociale sector juichen wij

Raad 28 januari: Alternatieven voor woningbouwplan 3b4 zuid! Meer lezen »

Raadsbijdrage over Tuin de Lage Oorsprong

Voorzitter, In de afgelopen commissievergadering hebben wij als GemeenteBelangen al aangegeven achter dit mooie inwonersinitiatief te staan, waar erg veel tijd en energie in is gestoken. In de aan de raad toegezonden brief van mevrouw Klazes stond het mooi omschreven: ‘De beperkte openstelling, de vormgeving en de keuze voor bescheiden evenementen tonen respect voor de

Raadsbijdrage over Tuin de Lage Oorsprong Meer lezen »