Hermine van den Berg

Hoog en Laag: “Coaches blijven actief in Sociaal Team gemeente Renkum”

RENKUM De gemeente Renkum blijft coaches inzetten in het Sociaal Team. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Sinds 1 januari 2016 zijn er op pilotbasis zes (en later in het jaar acht) coaches ingezet. Zij zorgen dat bij complexe situaties in een gezin de regie op het leven blijft, door ze daarin

Hoog en Laag: “Coaches blijven actief in Sociaal Team gemeente Renkum” Meer lezen »

Persbericht: “Renkum Voor Elkaar: nieuwe vorm welzijnsaanbod”

Op 1 januari 2017 gaat netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar van start. Met dit netwerk geven we vorm aan een nieuwe welzijnsvorm in de gemeente. Ondertekening overeenkomst Op woensdag 28 september 2016 hebben de geselecteerde organisaties een contract met de gemeente ondertekend. In deze overeenkomst zijn bindende afspraken vastgelegd over de samenwerking en  de resultaten die

Persbericht: “Renkum Voor Elkaar: nieuwe vorm welzijnsaanbod” Meer lezen »

Hoog en Laag: “Nieuw welzijnsaanbod”

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Dat is 1 van de achterliggende gedachten bij de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Sociaal Domein. Daarin staat ook de opdracht om op een vernieuwende manier het welzijnswerk aan te besteden en vorm te geven. Wethouder Hermine van den Berg: “Uitgangspunt is dat mensen aan de samenleving

Hoog en Laag: “Nieuw welzijnsaanbod” Meer lezen »

“Meepraten over zorg en welzijn is voor veel mensen nieuw. Maar het kan!”

Gemeente Renkum maakt een start met het project ‘Wij kunnen het!’ waarbij  inwoners, verenigingen of organisaties kunnen meedenken over lokale voorzieningen voor zorg, welzijn en de leefbaarheid van uw buurt, wijk of dorp en de gemeente kunnen uitdagen (‘Right to Challenge’).  In aanloop naar de eerste bijeenkomsten op 12 en 19 mei geeft wethouder Hermine van

“Meepraten over zorg en welzijn is voor veel mensen nieuw. Maar het kan!” Meer lezen »

Geld beschikbaar voor vernieuwing in het sociaal domein

Wethouder Hermine van den Berg legt in weekblad Hoog en Laag uit hoe het in Renkum zit met het overschot van circa vier miljoen euro in het sociaal domein. 11-05-2016, 10:00 | Van de redactie RENKUM De gemeente Renkum houdt ongeveer vier miljoen euro over in het sociaal domein. Dit geld blijft beschikbaar voor het sociaal

Geld beschikbaar voor vernieuwing in het sociaal domein Meer lezen »

Wethouder van den Berg over de vermeende overschotten in sociaal domein

In de media is veel aandacht voor gemeentes die zorggeld op de plank laten liggen of inzetten voor niet-zorgtaken. In reactie daarop laat Norbert  Strijker – specialist in sociaal domein-een ander geluid horen: “Er is onderzocht dat veel gemeentes geld overgehouden hebben afgelopen jaar. Iedereen schreeuwt moord en brand maar wat is er nu eigenlijk aan

Wethouder van den Berg over de vermeende overschotten in sociaal domein Meer lezen »