Fatsoenlijke medische zorg

Blog Hermine van den Berg in weekblad Rijn en Veluwe 08/02/2017

Als je de landelijke media moet geloven gaat er momenteel weinig goed in het sociaal domein in gemeenteland. De decentralisaties van 2015 zijn gepaard gegaan met een forse bezuiniging op de bedragen die gemeenten van het Rijk krijgen om de taken uit te voeren. Met name voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet.

Veel gemeenten zijn gestopt met het aanbieden van bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Ook menen sommige gemeenten dat een vrijwilliger ouders kan helpen bij het opvoeden van een kind met een psychiatrische aandoening. In Renkum doen wij dat niet! Als het nodig is bieden wij tijdig, fatsoenlijke medische zorg. Wij kijken samen met inwoners wat de mogelijkheden zijn om niet verder in de problemen te komen en/of we bekijken samen welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn.

De visie van de gemeente Renkum is dat wij naast onze inwoners willen staan en niet tegenover onze inwoners. Wij geloven erin dat het beter is om elkaar uit te dagen en dat inwoners de regie over hun eigen leven houden of kunnen hervatten. Daarbij stimuleren wij inwoners die zeggen dat zij zelf een goede en betaalbare voorziening of zorg kunnen organiseren. Dit heet “Right to Challenge” en is wettelijk verankerd. Wij durven buiten gebaande paden te denken en dagen inwoners uit dat ook te doen.

Ook blijkt soms dat een in eerste instantie niet voor de hand liggende oplossing heel geschikt is. Voorop staat dat er een oplossing komt die past bij de situatie van de inwoner. Wij leveren maatwerk. Dat kan ook inhouden dat twee mensen met de zelfde vraag een andere oplossing krijgen. Simpelweg omdat dat past bij die betreffende inwoner.

Af en toe is dat nog even zoeken en moeten we met elkaar wennen aan deze aanpak. Uitgangspunt is en blijft dat wij dienend zijn aan onze inwoners en dat wij een loyale en kundige gesprekspartner zijn. Samen is daarbij het sleutelwoord.

Wethouder Hermine van den Berg-Van Zijl

Dit artikel verscheen in weekblad Rijn en Veluwe van 8 februari 2017