Hoog en Laag: “Nieuw welzijnsaanbod”

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Dat is 1 van de achterliggende gedachten bij de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Sociaal Domein. Daarin staat ook de opdracht om op een vernieuwende manier het welzijnswerk aan te besteden en vorm te geven.

Wethouder Hermine van den Berg: “Uitgangspunt is dat mensen aan de samenleving –kunnen- meedoen en oog hebben voor elkaar . Wij willen hiervoor organisaties en bewoners dichter bij elkaar brengen.”

Aanbesteding welzijnswerk

hermine van den bergDe samenleving en ook de gemeente is op allerlei manieren bezig met deze vernieuwing. 1 van de belangrijke veranderingen betreft het welzijnsaanbod.

Hermine van den Berg: “Ook het welzijnswerk willen wij beter laten aansluiten op wat de samenleving vraagt. Maatschappelijke dienstverlening en het welzijn kunnen anders en beter passend bij deze tijd worden georganiseerd. Daarom heeft de gemeente onlangs het welzijnswerk aanbesteed.”

Iedereen kon meedoen. Veel organisaties toonden belangstelling om in te tekenen voor het nieuwe welzijnswerk, ook de bestaande welzijnswerkinstelling Stichting Welzijn Renkum, voorheen Solidez. In een zorgvuldige procedure, in samenspraak met de belangstellende organisaties, werd de aanbesteding uitgevoerd.

Netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar

De huidige aanbieder kreeg de nieuwe opdracht niet gegund. Een aantal andere organisaties van zowel buiten de gemeente als binnen de gemeente gaan het nieuwe welzijnsaanbod vormgeven. Deze nieuwe netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar gaat in elk dorp van de gemeente Renkum activiteiten aanbieden voor jong en oud.

Hermine van den Berg: “Maatschappelijk werkers, buurtopbouwwerkers en jongerenwerkers gaan samen met inwoners kijken naar wat er nodig is en waar behoefte aan is in de dorpen. Ik ben heel enthousiast over de mogelijkheden. We benutten de kennis die er al is van lokale aanbieders, vrijwilligers en betrokken inwoners en wij gaan ook leren van ervaringen elders, zoals met projecten ‘Talentontwikkeling voor jongeren’, en met allerlei activiteiten waarmee inwoners hun eigen kracht versterken.”

hl-2016-09-14_-hermine-vernieuwing-welzijnVoorbereidingen

De komende maanden werkt de nieuwe netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar hard aan het overnemen van personeel en activiteiten van de bestaande welzijnsaanbieder. De gemeente gaat samen met medewerkers van de nieuwe netwerkorganisatie in gesprek met inwoners.

Medewerkers van de huidige welzijnsaanbieder doen ook aan deze gesprekken mee, zodat er een goed beeld ontstaat van wat er nodig is. Voor locaties die worden gesloten, omdat bijvoorbeeld de huidige welzijnsaanbieder hier niet meer kan huren, wordt, in samenspraak met de gebruikers naar alternatieven gezocht. Ook de vrijwilligers die actief waren voor de oude welzijnsaanbieder zullen betrokken worden bij deze veranderingen. De gemeente en Renkum Voor Elkaar vinden de inbreng en het werk van de vrijwilligers immers waardevol en willen dit behouden en nog meer verbreden.

Hermine van den Berg: “We willen allemaal dat wij op 1 januari 2017 goed kunnen starten. Met medewerkers van de oude welzijnsaanbieder worden al deze maand en de volgende maand door de nieuwe aanbieders gesprekken gevoerd, om te kijken of ze over willen gaan in de nieuwe organisatie en aan de nieuwe manier van werken kunnen meedoen. Er is nog veel te doen, maar wij hebben dan ook van de nieuwe organisaties gevraagd om zich de komende maanden in te zetten voor de overname van personeel en activiteiten. Zo denken wij op 1 januari 2017 met de nieuwe netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar klaar te zijn voor de hernieuwde samenwerking met de inwoners van Renkum, en met alle organisaties die in onze gemeente actief zijn in zorg en welzijn.”

Renkum voor Elkaar, dat wil toch iedereen!