Renkum voor Elkaar

Opening Rehobotschool 2.0 Doorwerth

Het voormalige schoolgebouw Rehobothschool in Doorwerth heeft eerder dit jaar een nieuwe functie voor startende ondernemers en jongeren gekregen. Vrijdag 22 september opende Hermine van den Berg officieel het gebouw waar de organisaties Renkum voor Elkaar, SamenZP en Dynamo Jeugdwerk hun onderkomen hebben. De feestelijke opening werd opgeluisterd door vele “starters” die in de kraampjes …

Opening Rehobotschool 2.0 Doorwerth Lees meer »

Renkum voor Elkaar: “talentontwikkeling bij jongeren is uitgangspunt”

Een belangrijk uitgangspunt van GB is: ‘inwoners centraal, niemand staat aan de kant’. Wij vinden het belangrijk dat inwoners ondersteuning krijgen die bij hen past en waar behoefte aan is. Vanuit het huidige coalitieakkoord wordt invulling gegeven aan deze visie met ‘Renkum voor Elkaar’. In deze eigentijdse netwerkorganisatie zet bijvoorbeeld Dynamo Jeugdwerk zich in voor de jongeren …

Renkum voor Elkaar: “talentontwikkeling bij jongeren is uitgangspunt” Lees meer »

Persbericht: “Renkum Voor Elkaar: nieuwe vorm welzijnsaanbod”

Op 1 januari 2017 gaat netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar van start. Met dit netwerk geven we vorm aan een nieuwe welzijnsvorm in de gemeente. Ondertekening overeenkomst Op woensdag 28 september 2016 hebben de geselecteerde organisaties een contract met de gemeente ondertekend. In deze overeenkomst zijn bindende afspraken vastgelegd over de samenwerking en  de resultaten die …

Persbericht: “Renkum Voor Elkaar: nieuwe vorm welzijnsaanbod” Lees meer »

Hoog en Laag: “Nieuw welzijnsaanbod”

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Dat is 1 van de achterliggende gedachten bij de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Sociaal Domein. Daarin staat ook de opdracht om op een vernieuwende manier het welzijnswerk aan te besteden en vorm te geven. Wethouder Hermine van den Berg: “Uitgangspunt is dat mensen aan de samenleving …

Hoog en Laag: “Nieuw welzijnsaanbod” Lees meer »