Opgroeien in Renkum

‘De jeugd heeft de toekomst.’ Een uitspraak die alle reden geeft om aandacht te hebben voor onze jonge inwoners. Alle kinderen in onze gemeente moeten veilig en gezond kunnen opgroeien.

Hoe zorgen we daar met elkaar voor? Als ik naar de onze gemeente kijk, dan gebeurt er veel. Vaak in samenwerking met uitvoerende organisaties en partijen. Denk aan zuigelingenzorg, jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus, de schooldokter en de scholen.

Ook overleggen we met kinderopvangorganisaties, betalen we voor bibliotheken, maken we zwemles mogelijk en zorgen we ervoor dat kinderen kunst en cultuur kunnen beleven.

Komt een kind uit een gezin met een kleine portemonnee? Dan zorgen we ervoor dat er extra financiële ondersteuning komt, bijvoorbeeld doordat zij gebruik kunnen maken van de Gelrepas. Daarnaast regelen we leerlingenvervoer, dragen we bij aan sportaccommodaties en zorgen we ervoor dat er jongerenwerk is.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Sindsdien heeft de gemeente veel nieuwe taken op het gebied van jeugd. In de afgelopen jaren is er veel overlegd met alle partijen die iets betekenen voor de jeugd in Renkum en is er veel tot stand gekomen.

Samen hebben we ervoor gekozen om kinderen die hulp nodig hebben, die hulp ook zo snel mogelijk te bieden. Belangrijk uitgangspunt is om daarbij het gezin waarin een kind of jongere opgroeit niet uit het oog te verliezen. Daarom werken organisaties samen en houden zij elkaar op de hoogte.

Zo kan bijvoorbeeld een Gedragswetenschapper Jeugd ingezet worden door huisartsen en gezondheidszorg, om met nog meer zorgvuldigheid te kijken naar vragen omtrent jeugdkwesties.

Het netwerk van welzijnsorganisaties Renkum voor Elkaar zet zich met sociaal werk in voor de jeugd en stimuleert met jeugdwerk jongeren hun talenten te ontdekken en benutten. Waar nodig wordt er over een weer nauw samengewerkt met het Sociaal Team van onze gemeente. Ook is er een actieve jongerenraad en zijn er nog veel meer prachtige ontwikkelingen.

Gaat alles al perfect in Renkum? Vast niet. Zijn we op de goede weg? Dat zeker en daar kunnen we trots op zijn!

Uiteraard blijven we ontwikkelen en openstaan voor verbeteringen. Ik hoop in elk geval dat we op de ingeslagen weg kunnen voortgaan, zodat de huidige generatie 18-minners later met een warm gevoel terug kijkt op opgroeien in Renkum!

wethouder Hermine van den Berg-Van Zijl

WMO (zorg), jeugdzorg, welzijn, vrijwilligers en mantelzorgers

Deze column verscheen in weekblad Rijn en Veluwe van 8 november 2017