Persbericht: “Renkum Voor Elkaar: nieuwe vorm welzijnsaanbod”

Op 1 januari 2017 gaat netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar van start. Met dit netwerk geven we vorm aan een nieuwe welzijnsvorm in de gemeente.

Ondertekening overeenkomst

Op woensdag 28 september 2016 hebben de geselecteerde organisaties een contract met de gemeente ondertekend. In deze overeenkomst zijn bindende afspraken vastgelegd over de samenwerking en  de resultaten die de netwerkorganisatie wil behalen. De ondertekening van het contract is een volgende formele stap in de ontwikkeling naar de nieuwe welzijnsvorm.

hermine_contract-renkumvoorelkaar_closeupWethouder Hermine van den Berg: “Ik ben verheugd dat het contract voor deze nieuwe netwerkorganisatie is getekend. De uitgangspunten van deze nieuwe opzet sluiten beter aan bij wat de hedendaagse samenleving vraagt. Inwonerinitiatieven worden extra gestimuleerd en de onderlinge samenwerking wordt bevorderd. Zo komen organisaties en bewoners dichter bij elkaar.”

Procedure

Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure van het welzijnswerk zijn 6 organisaties geselecteerd die onder de naam Renkum Voor Elkaar, het nieuwe welzijnswerk, samen met de gemeente, gaan vormgeven. Dat zijn Stimenz, Lumens, Het Huis van Renkum, Het Odensehuis en Stichting Onderdak en Participe.

De nieuwe netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar gaat in gesprek met inwoners zodat er een goed beeld ontstaat van wat er nodig is. Voor locaties die worden gesloten, omdat de huidige welzijnsaanbieder deze niet meer huurt, wordt in samenspraak met de gebruikers naar alternatieven gezocht. Ook de vrijwilligers worden betrokken bij deze veranderingen.

Met medewerkers van de huidige welzijnsaanbieder worden in september en oktober 2016 door de nieuwe aanbieders gesprekken gevoerd, om te kijken of ze over willen gaan in de nieuwe organisatie en aan de nieuwe manier van werken kunnen meedoen.

In 2017 worden de behaalde resultaten geëvalueerd. Op basis daarvan en op basis van vragen en ontwikkelingen in de samenleving wordt bepaald of de samenstelling van Renkum Voor Elkaar moet worden bijgesteld en of ook andere organisaties aan de netwerkorganisaties moeten worden toegevoegd of dat er andere wijzigingen nodig zijn. Daarmee wil de gemeente oog voor vernieuwing blijven houden en Renkum Voor Elkaar laten aansluiten op wat de samenleving vraagt.

Bron: http://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Laatste_nieuws/September_2016/Renkum_Voor_Elkaar