Wethouder van den Berg over de vermeende overschotten in sociaal domein

In de media is veel aandacht voor gemeentes die zorggeld op de plank laten liggen of inzetten voor niet-zorgtaken. In reactie daarop laat Norbert  Strijker – specialist in sociaal domein-een ander geluid horen:

“Er is onderzocht dat veel gemeentes geld overgehouden hebben afgelopen jaar. Iedereen schreeuwt moord en brand maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? Ik lees dat gemeentes harder zouden bezuinigen dan nodig, maar is dat wel zo?”

hermine vd Berg, foto Berry de ReusOnze wethouder Hermine van den Berg over dit andere gezichtspunt:

“het artikel is een goede uitleg over het ontstaan van overschotten van budgetten in het sociaal domein in gemeentenVeel genuanceerder dan wat er in de landelijke media staat. In Renkum is het budget door de gemeenteraad geoormerkt als geld voor het sociaal domein. Het geld blijft dus beschikbaar voor innovatie en transformatie van zorg en welzijn zodat over een paar jaar, met minder geld vanuit Den Haag, mensen die het nodig hebben nog steeds zorg en ondersteuning kunnen krijgen.”

In  aanvulling op het artikel merkt van den Berg op:

“momenteel is er nog een totale – landelijke-  chaos is rondom de afrekening van geleverde zorg in 2015. Het kan dus maar zo gebeuren dat de bedragen die nu over lijken te zijn, uiteindelijk  een stuk lager blijken te zijn.”

Lees het artikel ‘Geld over in de WMO’ van Norbert Strijker: http://www.wmo-wijzer.nl/awbz-nieuws/geld-over-in-de-wmo/