Geld beschikbaar voor vernieuwing in het sociaal domein

Wethouder Hermine van den Berg legt in weekblad Hoog en Laag uit hoe het in Renkum zit met het overschot van circa vier miljoen euro in het sociaal domein.

HL_hoog en laag logo

11-05-2016, 10:00 | Van de redactie
RENKUM De gemeente Renkum houdt ongeveer vier miljoen euro over in het sociaal domein. Dit geld blijft beschikbaar voor het sociaal domein. Met het sociaal domein wordt de sociale taak bedoeld die het Rijk overdraagt aan de gemeenten.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor verschillende taken op het gebied van jeugd, Wmo en werk. De gemeente krijgt daarvoor geld vanuit het Rijk, maar wel minder dan dat er voorheen door het Rijk en de provincie voor deze taken werd uitgetrokken. Toch houden veel gemeentes geld over in het sociaal domein. De gemeente Renkum houdt geld over door de overgangsfase waarin de gemeente zit en de onduidelijkheden die de veranderingen met zich meebrachten.

Een belangrijke oorzaak voor het overhouden van het geld, is dat het daadwerkelijk aantal cliënten kleiner lijkt dan de cliëntengegevens die de gemeente ontving deden vermoeden.

hermine van den berg
Hermine van den Berg

Wethouder Hermine van den Berg: ,,Onze begroting was vastgesteld op basis van het geld dat we van het Rijk krijgen voor het sociaal domein. Dit was een ruwe schatting. We wisten dat de rijksbijdrage was vastgesteld op vervuilde gegevens. Maar we wisten ook niet met welke cliënten we te maken zouden krijgen. Zo waren er inwoners die wel een indicatie hadden, maar geen zorg ontvingen, terwijl de bestanden een ander beeld gaven. Ook vielen veel cliënten in de nieuwe wetgeving onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WLZ is niet naar de gemeente gegaan.”

De eindafrekening die de gemeente Renkum van zorgaanbieders krijgt, lijkt in eerste instantie mee te vallen.

,,Maar ook hier hebben we nog te maken met onzekerheid”, zegt wethouder Van den Berg. ,,De zorgaanbieders hebben te maken met een groot aantal gemeenten en lopen daardoor soms wat achter met factureren. Ook bij de sociale verzekeringsbank zijn er nog administratieve problemen. We weten daardoor nog niet zeker of alle kosten daadwerkelijk in rekening zijn gebracht.”

In 2015 is de gemeente vooral bezig geweest met een goede overgang van de zorgtaken.

,,Ervoor zorgen dat alle cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben was prioriteit nummer één. Met de innovatie van het zorgaanbod gaan we nu steeds meer aan de slag. Het geld dat we nu over hebben, gaan we ook daarvoor inzetten. Innoveren is iets wat we graag willen, maar is ook iets wat moét. De komende jaren wordt het budget dat we van het Rijk krijgen flink beperkt. In 2020 moeten we met ruim vier miljoen euro minder uitkomen. Om deze bezuiniging te realiseren gaan we de werkwijze veranderen. Maar het doel blijft om aan mensen die zorg nodig hebben, zorg te blijven verlenen.”

Artikel: http://hoogenlaag.nl/lokaal/geld-beschikbaar-voor-vernieuwing-het-sociaal-domein-124207

Zie ook: Wethouder van den Berg over de vermeende overschotten in sociaal domein