sportpark de bilderberg

Verlichting Sportpark De Bilderberg

Voor GemeenteBelangen is het aanpakken van donkere, onveilige (fiets)routes richting sportparken een belangrijk punt. Dit voorjaar nog stelde GB vragen over onder andere de veiligheid op Sportpark De Bilderberg in Oosterbeek. In de wintermaanden is het sportpark te donker waardoor sportende (jeugd)leden van hockey, fitness en voetbal onveiligheid ervaren. Nu is er goed nieuws, blijkt […]

Verlichting Sportpark De Bilderberg Meer lezen »

Achterstallig onderhoud sportparken loopt wéér verder op

Jarenlang is er te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van de huidige twee kernsportparken Wilhelmina en De Bilderberg. De gemeente wil af van het beheer en onderhoud van de sportparken en voert daar al een aantal jaren gesprekken over met de gebruikers. En zolang die onderhandelingen al lopen, wordt er zeer beperkt onderhoud uitgevoerd. In

Achterstallig onderhoud sportparken loopt wéér verder op Meer lezen »

Renkumse sportparken veilig bereikbaar?

GemeenteBelangen is van mening dat inwoners op een prettige, veilige manier de Renkumse sportparken moeten kunnen bereiken. Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “de veiligheid van inwoners is voor GB van groot belang; daar hoort zeker óók bij dat zowel kinderen als volwassenen zich veilig voelen als ze naar hun sportclubs gaan. Goed onderhouden toegangswegen met voldoende

Renkumse sportparken veilig bereikbaar? Meer lezen »

Gevaarlijke kleedkamers door achterstallig onderhoud?

In de raadsvergadering van 19 oktober heeft GemeenteBelangen gebruik gemaakt van het ‘vragenuurtje’: een gelegenheid voor  het stellen van urgente vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan. GB bracht de accommodatie van voetbalvereniging OVC85 onder de aandacht. De kleedkamers van deze vereniging zijn eigendom van de gemeente en is verantwoordelijk voor het onderhoud. Fractievoorzitter Danielle

Gevaarlijke kleedkamers door achterstallig onderhoud? Meer lezen »

Hoog en Laag: “Stroperig proces overdracht sportpark Heelsum”

De fractie van GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de situatie rond de sportparken Bilderberg en Wilhelmina. Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond vroeg fractievoorzitter Danielle van Bentem aandacht voor de overdracht van sportparken aan de sportverenigingen en de veiligheid in kleedkameraccommodaties bij voetbalclub OVC’85. In de kleedkamers bij OVC’85 is sprake van onveiligheid, gebrekkige hygiëne, elektriciteitsdraden

Hoog en Laag: “Stroperig proces overdracht sportpark Heelsum” Meer lezen »

Antwoorden college overdracht sportparken zijn voor GB niet afdoende

GemeenteBelangen pleit al jaren voor een noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor de kernsportparken in Renkum/Heelsum en Oosterbeek. Ook het coalitieakkoord geeft aan dat de sportaccommodaties worden overgedragen aan de sportverenigingen. Hierbij krijgen de verenigingen de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud. Het proces daartoe loopt al lange tijd en dat baart GemeenteBelangen zorgen, zeker ook omdat

Antwoorden college overdracht sportparken zijn voor GB niet afdoende Meer lezen »

College antwoordt GB: ‘plannen voor overdracht sportparken gaan voor de zomer naar gemeenteraad’

In de raadsvergadering van 4 november 2015 heeft het college naar aanleiding van een motie van GemeenteBelangen de toezegging gedaan om binnen 9 maanden – dus begin augustus 2016 – te komen met een stappenplan en financiële onderbouwing ten behoeve van de overname van de twee kernsportparken De Bilderberg en Wilhelminasportpark. Uitgangspunt is een acceptabel onderhoudsniveau

College antwoordt GB: ‘plannen voor overdracht sportparken gaan voor de zomer naar gemeenteraad’ Meer lezen »

GB stelt vragen over nieuw verkeersplan

Dinsdagavond 2 februari sprak fractievoorzitter Danielle van Bentem van GemeenteBelangen in de commissie over het ‘Nieuwe Meerjarenplan Verkeer ‘dat tot 2020 loopt.  GemeenteBelangen complimenteerde het heldere plan dat een goed inzicht geeft in de geplande verkeersmaatregelen in onze gemeente de komende periode en welke daarbij prioriteit hebben. Zo stelde Danielle kritische vragen over de kruising Bennekomseweg-Utrechtseweg

GB stelt vragen over nieuw verkeersplan Meer lezen »

Onveilige parkeerchaos Sportpark de Bilderberg

De fractie van GemeenteBelangen heeft al in december 2014 in de commissie Leefomgeving vragen gesteld over de onveilige verkeerssituatie op Sportpark Bilderberg in Oosterbeek, met name tijdens piekmomenten op de zaterdagochtend. Deze onveilige situatie voor sporters is het gevolg van een chaotische parkeersituatie, onvoldoende parkeercapaciteit en een gebrek aan afstemming met de sportverenigingen hoe deze

Onveilige parkeerchaos Sportpark de Bilderberg Meer lezen »

Smashen op de Bilderberg

Tot aan de zomervakantie loop ik stage bij de gemeente Ede. In opdracht van de wijkregisseur maak ik een inventarisatie van buurt- en bewonersinitiatieven. En ik ben positief verbaasd over de hoeveelheid en verscheidenheid aan initiatieven en activiteiten die door bewoners zelf worden georganiseerd. Soms met wat steun van het wijkteam. Ook in onze gemeente

Smashen op de Bilderberg Meer lezen »