Achterstallig onderhoud sportparken loopt wéér verder op

Sportpark De Bilderberg in Oosterbeek

Jarenlang is er te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van de huidige twee kernsportparken Wilhelmina en De Bilderberg. De gemeente wil af van het beheer en onderhoud van de sportparken en voert daar al een aantal jaren gesprekken over met de gebruikers. En zolang die onderhandelingen al lopen, wordt er zeer beperkt onderhoud uitgevoerd.

In de raadsvergadering van 27 april is het raadsvoorstel besproken om geld vrij te maken voor een kwaliteitsimpuls zodat de beide kernsportparken weer  op het onderhoudsniveau ‘redelijk’ kunnen worden gebracht. Wethouder Marinka Mulder (PvdA) geeft aan dat de investering nodig is om overdracht van het onderhoud naar de verenigingen mogelijk te maken. Als het achterstallig onderhoud verder oploopt kan de gemeente later  voor grotere kosten kan komen te staan. Een aantal fracties vindt het te vroeg om de investering goed te keuren; ze willen wachten op de nieuwe sportnota en daar nu geen voorschot op  nemen.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Er wordt géén voorschot genomen op de nieuwe sportnota. Het gaat hier om huidig beleid. Met deze investering wordt invulling gegeven aan gemeentelijke verplichtingen uit het verleden naar de kernsportparken. Breng eindelijk het kwaliteitsniveau op peil en beëindig de jarenlange verwaarlozing. Het gaat om betrouwbare politiek en het inlossen van verantwoordelijkheden uit de vorige raadsperiode.”

De discussie over de nieuwe sportnota wordt niet zoals gepland in april, maar pas aan het einde van dit jaar gevoerd. Voor GB is het belangrijk dat er dan duidelijkheid is over de status van privatisering van de sportparken Wilhelmina en Bilderberg, maar zeker ook duidelijkheid over De Waaijenberg waar de gemeente nu gesprekken mee voert, mede naar aanleiding van de GB motie in de raad van februari.

Van Bentem: “Achterstallig onderhoud kost uiteindelijk meer geld. Hoe langer je wacht des te meer vraagt het om de velden en parken weer op niveau te krijgen. Dus als dit voorstel het niet redt, zijn we straks meer geld kwijt. Dat moeten we met elkaar wel beseffen. Het gaat uiteindelijk om sportparken waar fatsoenlijk en veilig op kan worden gesport. Los van de processen en ingewikkelde trajecten waarover wij in deze raad praten, gaat het uiteindelijk om het doel: sportende inwoners, verenigingsleven en een verbindende lokale samenleving. Laten we dat niet uit het oog verliezen.”

Het raadsvoorstel kreeg geen meerderheid waardoor er wederom geen kwaliteitsimpuls aan de kernsportparken wordt gegeven en het achterstallig onderhoud verder toeneemt.

Zie ook het verslag van Omroep Gelderland: Geen geld voor achterstallig onderhoud Renkumse sportparken.