Onveilige parkeerchaos Sportpark de Bilderberg

P overlast Bilderberg_ autos op Valkenburglaan
26/09/2015 – Auto’s op Valkenburglaan omdat parkeerplaats Sportpark De Bilderberg chaotisch en vol is.

De fractie van GemeenteBelangen heeft al in december 2014 in de commissie Leefomgeving vragen gesteld over de onveilige verkeerssituatie op Sportpark Bilderberg in Oosterbeek, met name tijdens piekmomenten op de zaterdagochtend. Deze onveilige situatie voor sporters is het gevolg van een chaotische parkeersituatie, onvoldoende parkeercapaciteit en een gebrek aan afstemming met de sportverenigingen hoe deze problematiek op te lossen.

De situatie is tot op heden niet verbeterd. GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de veiligheid van met name (jonge) sporters die op de fiets naar het sportpark gaan, maar ook over de onbereikbaarheid voor hulpdiensten op momenten dat er veel bezoekers komen en gaan.

GemeenteBelangen brengt de voortdurende parkeerproblemen wederom onder de aandacht en heeft op 28 september 2015 de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Het college gaf in de beantwoording van de vragen aan dat er destijds geen recent overleg met de betrokken sportverenigingen is gevoerd, maar dat de gemeente wel met hen in nauw overleg wilde gaan om te komen tot afspraken over een verdeling van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op sportpark Bilderberg. GemeenteBelangen wil graag weten of er inmiddels sprake is van (structureel) overleg met de sportverenigingen over de genoemde problematiek?

2. Zo ja, heeft de gemeente – eventueel in overleg met de verenigingen – de handschoen inmiddels opgepakt om te komen tot maatregelen om de parkeerproblematiek, en de daarmee gepaard gaande onveilige verkeerssituaties, op te lossen? Zo nee, waarom niet?

3. Erkent de gemeente Renkum dat er nog steeds sprake is van gevaarlijke situaties voor sporters en bezoekers aan het sportpark?

4. GemeenteBelangen heeft vorig jaar een werkbezoek gebracht aan een van de sportparken De Zoom in Wageningen, waar voorheen ook vergelijkbare parkeerproblemen waren, maar waar de situatie door adequate maatregelen is verbeterd. Heeft de Gemeente Renkum inmiddels contact gehad met de gemeente Wageningen, zoals toegezegd in de beantwoording van onze eerdere vragen?

5. Een van de oplossingen kan zijn het invoeren van een eenrichtingsweg, waarbij bezoekers een andere ingang dan uitgang gebruiken. Overweegt het College deze oplossing?

6. Welke oplossingen ziet de gemeente naast de mogelijkheid om een eenrichtingsweg in te voeren?