Hoog en Laag: “Stroperig proces overdracht sportpark Heelsum”

De fractie van GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de situatie rond de sportparken Bilderberg en Wilhelmina. Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond vroeg fractievoorzitter Danielle van Bentem aandacht voor de overdracht van sportparken aan de sportverenigingen en de veiligheid in kleedkameraccommodaties bij voetbalclub OVC’85.

20161021_hl-overdracht-sportpark
Artikel Feike Klomp in online editie Hoog en Laag 20-10-2016

In de kleedkamers bij OVC’85 is sprake van onveiligheid, gebrekkige hygiëne, elektriciteitsdraden hangen los (gevaar voor elektrocutie), er zou legionella dreigen. Alle fractievoorzitters hebben over de situatie van de voorzitter van de voetbalclub een brief ontvangen. ,,De urgentie is hoog, vanwege deze situatie”, benadrukt Gerritsen. De club aanvaardt over die onveilige situatie geen aansprakelijkheid, stelt de club.

Wethouder Erik Heinrich: ,,Wij maken op korte termijn een afspraak om de elektrische installatie te inspecteren. Als het gaat om legionella is het echter zo dat de club zelf verantwoordelijk is. Zo dramatisch als de club stelt is het allemaal niet.” Hij meldde verder dat OVC hierover een brief heeft gehad.

Hij gaf ook een reactie over de stand van zaken rond de overdracht van de sportparken. Vooral in Heelsum gaat dat niet van een leien dakje. ,,Wij delen wel de zorg hierover, maar om iets over te dragen zijn wel twee partijen nodig. Er moet bij andere partijen bereidheid zijn om de overdracht te aanvaarden. Van de drie voetbalclubs is de bemiddelaar met twee in gesprek, niet met CHRC, en dat betreur ik zeer. Ik heb al vaker gevraagd dit te heroverwegen. Aan de ‘kant’ staan helpt niet om je eigen positie te delen met collega-sportclubs.”

CHRC is in dit proces afgehaakt omdat de voetbalclub het oneens is met de voorgenomen verkoop van het clubgebouw van korfbalclub DKOD aan voetbalclub Redichem, en doet daarom niet mee met de vervolggesprekken, aldus de wethouder.

Bron: http://hoogenlaag.nl/lokaal/stroperig-proces-overdracht-sportpark-heelsum-176883

Zie ook de schriftelijke vragen die GemeenteBelangen in september stelde: Hoe verloopt overdracht sportparken?